Κεντρική σελίδα

 

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

  Αίτηση εγγραφής

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών

  Διάκριση FEPA

  Διάκριση AEP

   Διάκριση ΕΦΟ

  Διάκριση ΕΛΤΑ

  Μετάλλια Φιλοτέλειας

  Μετάλλια εκδόσεων

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ κτλ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

 

 

  Περιεχόμενα

Κεντρική > ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ > Διάκριση ΕΦΟ

  

  

 

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

 

Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία

Εν Αθήναις τη 24η Νοεμβρίου 1965

 

Προς το περιοδικόν Φιλοτέλεια

Ενταύθα

 

Κύριε Διευθυντά,

Έχομεν την τιμήν να ανακοινώσωμεν υμίν, ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίασιν αυτού της 10ης Νοεμβρίου ε.ε. απένειμεν εις το υμέτερον περιοδικόν

την άρτι συσταθείσαν τιμητικήν ημών διάκρισιν του

 

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

εις αναγνώρισιν των πολλαπλών υπηρεσιών, ας προσέφερεν εις την ανάπτυξιν του φιλοτελισμού

εν Ελλάδι κατά την υπερτεσσαρακονταετή συνεχή

και ευδόκιμον έκδοσιν αυτού.

 

Ευχόμενοι όπως το περιοδικόν "Φιλοτέλεια"

διαρκώς βελτιούμενον εξακολουθήση επί πολλά

εισέτι έτη προάγον τον φιλοτελισμόν με την αυτήν

δρατηριότητα παρακαλούμεν όπως δεχθήτε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια και

 

Διατελούμεν μεθ΄ υπολήψεως

Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία 

 

Ο Πρόεδρος

Γ. Μ. Φωτιάδης 

Ο Γεν. Γραμματεύς

Σ. Γ. Νικολαΐδης

 

 


© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001