Ελληνικά γραμματόσημα 2012 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
Ελληνικά γραμματόσημα 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ελληνικά γραμματόσημα 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Σειρά αναμνηστική

Σχεδίαση: Ελένη Αποστόλου

Τα στοιχεία της φύσης

Εκτύπωση: Giesecke & Devrient Matsoukis Α.Ε.

3 Οκτωβρίου 2013

Διαστάσεις: 27x35

 

Διάτρηση: 13¼x13 

 

Φύλλο: 25 γραμματοσήμων

 

Άρση κυκλοφορίας: 2 Οκτωβρίου 2014

 

 

€0,05 Γη

€0,47 Νερό

€1,00 Αέρας

€2,50 Φωτιά

(500.000)

(500.000)

(1.000.000)

(100.000)

Η πρώτη ένδειξη στις "Διαστάσεις" ή τη "Διάτρηση" αντιστοιχεί στη μικρότερη από τις δύο πλευρές

 

 

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001