Ελληνικά γραμματόσημα 2012 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
Ελληνικά γραμματόσημα 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ελληνικά γραμματόσημα 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Σειρά αναμνηστική

Σχεδίαση: Ανθούλα Λύγκα

Ωδικά πτηνά της ελληνικής υπαίθρου

Εκτύπωση: Joh. Enschedé

20 Μαρτίου 2014

Διαστάσεις: 38x38 χιλ.

 

Διάτρηση: 13¾(H)x13¼(V)

 

Φύλλο: 25 γραμματοσήμων

 

Άρση κυκλοφορίας: 19 Μαρτίου 2015

 

 

€0,72 Αηδόνι

€0,72 Φλώρος

€1,00 Φανέτο

(250.000)

(250.000)

(1.500.000)

1,62 Λούγαρο

€2,62 Καρδερίνα

(1.000.000)

(100.000)

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001