Ελληνικά γραμματόσημα 2012 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
Ελληνικά γραμματόσημα 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ελληνικά γραμματόσημα 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Σειρά κοινή τακτική

Σχεδίαση: Ελένη Αποστόλου

Η λαογραφία των δώδεκα μηνών

Εκτύπωση: Joh. Enschedé

24 Απριλίου 2014

Διαστάσεις: 35x45 χιλ.

 

Διάτρηση: 13¾x13¼

 

Φύλλο: 25 γραμματοσήμων

 

Άρση κυκλοφορίας: μέχρι την εξάντλησή τους

 

 

€0,02 Απρίλιος

€0,20 Ιούλιος

€0,40 Δεκέμβριος

(2.000.000)

(2.000.000)

(500.000)

€0,50 Ιανουάριος

€0,72 Μάρτιος

€0,80 Αύγουστος

(2.000.000)

(3.000.000)

(3.000.000)

€0,85 Ιούνιος

€0,90 Νοέμβριος

€1,00 Σεπτέμβριος

(1.000.000)

(2.000.000)

(5.000.000)

€2,62 Μάιος

€3,00 Φεβρουάριος

€3,10 Οκτώβριος

(3.000.000)

(5.000.000)

(200.000)

Η πρώτη ένδειξη στις "Διαστάσεις" ή τη "Διάτρηση" αντιστοιχεί στη μικρότερη από τις δύο πλευρές

 

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001