Τάμπερε, 24-28 Μαΐου 2017

Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

 

   

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ 

Α. Χρίστου

Κύπρος 1880-1896: Οι εκδόσεις της Βασίλισσας Βικτωρίας FEPA GP Class

   

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ 

N. Hantzaridis (Γερμ.)

Γερμανικό Ράιχ - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Inselpost 1944-45 PH 88

Θ. Αρβανίτης

Η προγραμματοσημική περίοδος του Ελληνικού Ταχυδρομείου PH 86

Ν. Καρανικόλας

Inselpost - Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου 1944-45 PH 85

   

ΕΠΙΧΡΥΣΟ 

Α. Πάσχος

Ταχυδρομικά μονόφυλλα Ελλάδας 1876-1900 PS 83

W. Steinbach (Γερμ.)

Ελλάδα - Μεγάλη κεφαλή Ερμή TR 81

   

ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ 

Φ.Ε.Α.

Το Γραμματόσημο LI 78

   

ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Π. Καγκελάρης

Τα κυανόχρωμα του Μάφεκιγκ 1900 TR 91

Μ. Κουτσουνάκης

Το Γερμανικό Αυτοκρατορικό Ναυτικό στον αποκλεισμό της Κρήτης 1897-98  PH 85

Α. Μανωλούδης

Η έκδοση του 1911. Από τα χαλκογραφικά στα λιθογραφικά TR 83

Γ. Σωτηρόπουλος

Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο PH 80

 

 

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα,

(ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία,

(RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία,

(OC) Ανοικτή Τάξη

 

 

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001