Κεντρική σελίδα

 

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

  Αίτηση εγγραφής

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

   Ευεργέτες και δωρητές

  Επίτιμα μέλη

  Οι Πρόεδροι

  Διοικητικό Συμβούλιο

  Διακεκριμένοι εκθέτες

  Ελλανοδίκες

  Μέλη Επιτροπών FIP

  Δέλτος Διαπρεπών

   Φιλοτελιστών

 

ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ κτλ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

 

 

  Περιεχόμενα

Κεντρική > ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ > Ευεργέτες και δωρητές

  

  

 

  

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 

Ελισάβετ Αλεξάνδρου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ελένη Βασιλείου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ 

 

Νικόλαος ΛΑΓΙΟΣ 

 

 

ΔΩΡΗΤΕΣ 

 

Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Αθανάσιος ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ 
Στέφανος ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ 
Ευάγγελος ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Μιχαήλ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

 

 

 


© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001