Κεντρική σελίδα

 

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

  Αίτηση εγγραφής

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Ευεργέτες και δωρητές

   Επίτιμα μέλη

  Οι Πρόεδροι

  Διοικητικό Συμβούλιο

  Διακεκριμένοι εκθέτες

  Ελλανοδίκες

  Μέλη Επιτροπών FIP

  Δέλτος Διαπρεπών

   Φιλοτελιστών

 

ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ κτλ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

 

 

  Περιεχόμενα

Κεντρική > ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ > Επίτιμα μέλη

  

  

 

 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 

Αντώνιος ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ 1929 
Αθανάσιος ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ 1950 
Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1950 
Στέφανος ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ 1978 
Ευστράτιος ΦΑΪΠΠΕΑΣ 1982 

 

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 

 

Β. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1933 
Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1937 
Κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1937 
Ι. ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ 1937 
Ι. ΚΑΡΡΑΣ 1937 
Α. ΠΕΠΠΑΣ 1937 
Δ. ΤΖΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1940 
Στρ. Γ. ΓΡΙΒΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ 1968 
Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1980 
C. WOODS 1998 

 

 

 


© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001