ΠΑΛΑΙΑ ΤΕΥΧΗ

ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑΣ

 

ΕΤΟΣ

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΤΙΜΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

1924-1945

1-251

8 ευρώ / τεύχος

 

1946-2012

252-677

3 ευρώ / τεύχος

 

1946-2012

252-677

 

1 ευρώ / τεύχος (ελάχιστη παραγγελία 24 τεύχη)

1946-2005

252-635

 

300 ευρώ για το σύνολο των 360 τευχών

οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής

 

© Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία 2001