ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Τα στοιχεία του Μητρώου της ΕΦΕ προορίζονται για αποκλειστική χρήση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

(ΤΙΤΛΟΣ), ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ:
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
 
ΤΗΛ. ΣΠΙΤΙΟΥ: ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
 
ΑΛΛΑ ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:
 
FAX: e-MAIL:
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
 
Επιθυμώ το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας μου να παραχωρούνται
σε τρίτους για αποστολή έντυπου υλικού φιλοτελικού περιεχομένου.
ΝΑΙ ΟΧΙ
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 
Πριν αποστείλετε τα στοιχεία σας, βεβαιωθείτε για την ορθότητα και πληρότητά τους.