Η ΕΦΕ καλεί όλα τα μέλη της να ψηφίσουν για το καλύτερο άρθρο του 2023 στη Φιλοτέλεια.
Προθεσμία υποβολής: Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024, ώρα 24:00.

Μπορείτε να διαβάσετε τα υποψήφια άρθρα εδώ:
Γ. Θωμαρέης, «Τα πολλά μυστήρια του Ρωσικού Ταχυδρομείου Θεσσαλονίκης» (αρ. 739)
Α. Μανωλούδης, «Με αφορμή την Έκδοση Βιέννης του 1926» (αρ. 738)
Α. Σαββόπουλος, «Διαβατικές λογοκρισίες του Γραφείου Λογοκρισίας Βιέννης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» (αρ. 739-40)