Παράρτημα Φιλοτελικής Φιλολογίας

 

Τα εκθέματα με αλφαβητική σειρά χώρας (στα αγγλικά) και στη συνέχεια ονόματος εκθέτη.

Οι λεπτομέρειες όπως σημειώθηκαν από τους εκθέτες στις αιτήσεις συμμετοχής. Προσθήκες διορθώσεις κτλ. ευπρόσδεκτες στο notos2015@hps.gr.

 

L1. Φιλοτελική Φιλολογία (Βιβλία και ειδικές μελέτες)
Nika, Thimjo Stamps and postal history of Albania
Author: Thimi Nika; Publisher: Mediaprint; Year: 2013; pp: 417; Format: 17×24 cm; Price: 25.00 euro; ISBN: 978-9928-08-114-8; Remarks: This book is published on the occasion of the Centenary of the First National Albanian Postage Stamp Issue (1913 -2013).
Marino, Manuel Leonardo Historias con historia
Author: Manuel L. Marino; Publisher: Ediciones Universitarias de Valparaíso; Year: 2013; pp: 176; Format: 21×16 cm; Availability: by the author; Price: 15.00 euro; ISBN: 978-956-17-0550-0; Remarks: The purpose of the book HISTORIAS con HISTORIA is to cover one of the most important objectives of Philatelic Literature, which is to demonstrate, to as many people as possible, that our hobby is something more than a mere entertainment, but that it is also an art and a science that involves a great dose of didactic knowledge, increasing and enriching the cultural level of anyone who study and investigate all the information a stamp and associated elements can bring to. Nowadays, it is more important than ever, to direct our efforts to get more people interested in philately. In this regard, Philatelic Literature has a crucial role to play. Jurors should consider this aspect when judging but, unfortunately, they pay, very little attention to this important objective of Philatelic Literature. Necessary is to look for ways to give more relevance to the diffusion of philately to prospective philatelists.
Pervan, Berislav Postanska cenzura u NDH – Postal Censorship in NDH (Independent State of Croatia)
Authors: Berislav Pervan, Predrag Zrinjscak; Publisher: Marka nova d.o.o. Zagreb; Year: 2013; pp: 188; Format: 21×24 cm; Availability: by the publisher; Price: 30.00 euro plus p&h; ISBN: 978-953-57899-0-1; Remarks: ”Must have” manual that brings all recent findings related to the postal censorship of the Independent State of Croatia during the WWII. Issued in Croatian, English and German language.
Shoukry, Ibrahim Ismail Egypt: The rural postal service (an introduction)
Author: Mike Murphy, Ibrahim Shoukry; Publisher: self-published; Year: 2010; pp: 191; Format: A4, hardbound; Availability: by the author; ISBN: 977-17-8459-5
Académie Européenne de philatélie Opus XV
Author: various; Publisher: Académie Européenne de philatélie; Year: 2015; pp: 223; Format: A4; Availability: by the publisher; Remarks: Various articles of AEP members.
Académie Européenne de philatélie Opus XIV
Author: various; Publisher: Académie Européenne de philatélie; Year: 2014; pp: 280; Format: A4; Availability: by the publisher; Remarks: Articles of AEP members about philately of Africa.
Académie Européenne de philatélie Opus XIII
Author: various; Publisher: Académie Européenne de philatélie; Year: 2014; pp: xx; Format: A4; Availability: by the publisher; Remarks: Various articles on Hellenic philately.
Aronis, Henri Histoire de la médecine bucco-dentaire au travers de la philatélie (et autre objets)
Author: Henri Aronis; Publisher: Compo-offset; Year: 2014; pp: 362; Format: A4; Availability: by the author; Price: 50.00 euro; ISBN: 978-2-918893-58-5; Remarks: Cet ouvrage permettra de retrouver les timbres, presqu’exhaustivement, qui ont de près ou de loin une relation avec la Médecine Bucco-Dentaire. Il forme un ensemble de 19 différents chapitres soit ± 350 pages, comprenant du texte explicatif et ± 2 000 images, dont 700 de timbres, 500 de documents philatéliques (FDC, Cartes max., flammes …) 800 de documents illustrant le thème (photos, documents, …).
Chauvet, Michèle Les tarifs helléniques des lettres internationales 1861-1878
Author: Michèle Chauvet; Publisher: JFB Philatelie; Year: 2015; pp: 344; Format: A4; Availability: by the author; Price: 70.00 euro plus p&h; ISBN: 978-2-9551824-0-6
Enke, Detlef Privatpost in Ostbrandenburg Band 08
Author: Detlef Enke; Publisher: self-published; Year: 2014; pp: 48; Format: A5; Availability: by the author; Price: 5.00 euro; Remarks: The new postal services in Germany are a result of the postal reform and the competition on the German postal market. The new private postal companies have to face the changing competition. The present volume 8 includes the labels (postal stamp like stickers) of the Märkischen Post auf Frankfurt (Oder) and lists similar labels in most different epochs and forms.
Fritz, Rüdiger PdC. Pierre de Coubertin und die Olympia-Philatelie
Author: Rüdiger Fritz, Volker Kluge; Publisher: Alpheios Publications; Year: 2015; pp: 256; Format: 24×27 cm; Availability: by the publisher; Price: 29.90 euro; ISBN: 978-3-00-049017-0; Remarks: The abbreviation “PdC” stands for the founder of the Olympic movement, Pierre de Coubertin, to whom this book is dedicated. The authors concentrate on the Olympic philately to which the French baron contributed to a great deal. We do not only owe the fascinating experience of the modern Olympic games to Coubertin, he was also a visionary, brilliant networker and pr-strategist. Meanwhile there are 79 countries which edited stamps with his portrait. The book not only shows the most beautiful and expensive Coubertin stamps. It also assembles, to some extent unpublished, philatelic products and documents. The book is written in German language and shows 453 coloured illustrations.
Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG Greece – Large Hermes Heads 1861-1886 – The Stavros Andreadis ‘Kassandra’ Collection
Author: Stavros Andreadis; Publisher: Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG; Year: 2011; pp: 156; Format: 34×26 cm; Availability: by the publisher; Price: 69.00 euro; Remarks: The Large Gold awarded collection incl. a biography of the collector, an introduction to the collecting field, a list of awards and an index of the collection.
Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG Principality of Serbia – The Predrag Antic Collection
Author: Predrag Antic; Publisher: Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG; Year: 2012; pp: 172; Format: 34×26 cm; Availability: by the publisher; Price: 69.00 euro; Remarks: The Large Gold awarded collection incl. a biography of the collector, an introduction to the collecting field, a list of awards and an index of the collection.
Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG Russian Socialist Federative Soviet Republic 1918-1923 – The Dr. Wolfgang Leupold Collection
Author: Dr. Wolfgang Leupold; Publisher: Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG; Year: 2010; pp: 150; Format: 34×26 cm; Availability: by the publisher; Price: 24.00 euro; Remarks: The Large Gold awarded collection incl. a biography of the collector, an introduction to the collecting field, a list of awards and an index of the collection.
Maassen, Wolfgang Alfred Moschkau. Philatelist, heimatkundler und museumsgründer. Ein mann, der zur legende wurde
Author: Wolfgang Maassen; Publisher: Phil*Creativ GmbH; Year: 2012; pp: 411; Format: 21×28 cm, hardbound with dust jacket; Availability: by the publisher (faktura@philcreativ.de); Price: 48.00 euro; ISBN: 978-3-932198-93-9; Remarks: Alfred Moschkau was the pioneer philatelist in Germany. Due to his work, philately in Germany became a real hobby. He published many stamp journals, catalogues, monographies over the years, starting about 1870. Moschkau was also the first professional journalist in Germany, worked some time as stamp dealer and expert. But he was also a promoter of his region and his country. The books shows not only all these biographical aspects, and for the first time a complete bibliography of his work, but also deals with the necessary separation of truth and legends. The book is written in German language.
Maassen, Wolfgang Bernd Juchert / W. Maassen (Editor): Brazil. Bull’s Eyes on cover
Author: Bernd Juchert; Publisher: Wolfgang Maassen, Phil*Creativ Publishing Company; Year: 2015; pp: 370; Format: 21×28 cm, hardbound with gilt-edging and dust jacket; Availability: by the publisher (faktura@philcreativ.de); Price: 159.00 euro; Remarks: This second edition includes all covers of the first stamp issue of Brazil known till today, including more than 60 covers which were not known as the first edition of the book was published 1999. All covers are illustrated (most of them in colour) and described. In addition reader find the auction sources and prices.
Maassen, Wolfgang Heinrich Köhler and his successors
Author: Wolfgang Maassen; Publisher: Wolfgang Maassen, Phil*Creativ Publishing Company; Year: 2014; pp: 492; Format: 21×28 cm, hardbound; Availability: by the publisher (faktura@philcreativ.de); Price: 85.00 plus p&h; Remarks: The author presents the history of an outstanding worldwide known philatelist of the past and of the oldest German Stamp Auction House. So the book is an unique biography of one of the best German philatelists ever, but also a biography of his company. The book is available in English or German. Exhibited is the English edition.
Maassen, Wolfgang W. Maassen / V. Schouberechts: Milestones of the philatelic literature of the 19th century
Authors: Wolfgang Maassen, Vincent Schouberechts; Publisher: Club de Monte Carlo / German edition: Wolfgang Maassen; Year: 2013; pp: 512+200; Format: 21×29 cm; Availability: out of print; Remarks: This comprehensive book deals with the origins and the development of the very early and later published philatelic literature, e.g. catalogues, monographies, stamp journals, albums worldwide! There are also some chapters about specialized literature (e.g. about important handbook-series, literature about forgeries etc.) and one about the most important works of the 20th century. The book is written in English and French, but there is also in addition a German translation by author Wolfgang Maassen.
Morgen, Peter N. Crete and the Aegean Islands – A forgotten war 1943-1945
Author: Gianfranco Mattiello; Publisher: Morgana-Edition Peter Morgen; Year: 2015; pp: 352; Format: 16,5×24 cm; Availability: by the publisher; Price: 24.50 euro; ISBN: 978-394384481-8
Salzmann, Hans-Werner “Auch Helden haben Hunger” Feldpost der Verpflegungstruppen
Author: Hans-Werner Salzmann; Publisher: self-published; Year: 2015; pp: 440; Format: 24×16.5 cm; Availability: by the author; Price: 29.50 euro; ISBN: 978-394384461-0; Remarks: Buch über die Feldpost der deutschen Verpflegungstruppen (Bäcker, SChlächter, Verpflegungseinheiten) im I. und II. Weltkrieg sowie in der neutralen Schweiz
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Colour Guide (Michel-Farbenführer)
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2011; pp: 96; Format: 15,5×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 89.00 euro plus p&h; ISBN: 9783878588450; Remarks: With whole templates, 600 color plates in graduated shades, determination of 1056 colors at all, 114 basic colors in each 5 levels, further tonal gradations of white, gray and black, 31 color plates with the colors of the ends of the paper rolls of German coil stamps, each color with MICHEL-color coding. Instructions in English, German, French, Italian and Spanish.
Calliga, Stephano A. The 20 Lepta ‘Large Hermes Head’ stamps of Greece / From legend to objective classification
Author: Stephano A. Calliga; Publisher: self-published; Year: 2015; pp: 144 incl. cover pages; Format: A4 (spiral bound to open flat); ISBN: 978-960-93-7495-8; Remarks: The present study, focused on the most seriously researched 20-lepta value of the Large Hermes Head, offers detailed objective classification and dense presentation of evidence for the whole period of LHH printings, including unpublished and unstudied settings of the control number figures. Beyond the four methods of advanced artistic printing and their implication in the appearance of the LHH stamps, this treatise focuses on dense evidence presentation of the evolution of permanent ink-clogs as well as the Greek individuality – the concomitant changes of the control number figures au verso, through the various re-settings and the ever-changing variety of characteristic figures and control number errors. The sale of the U.Bellas collection in 2014 offered the Unique opportunity to present this study by documentation and re-evaluation of the collection that lead to the U.Bellas important and Influential treatise in 1978. This book, in colour contains more than 4500 images, all individually fully labeled.
Calliga, Stephano A. The stamps of the Large Hermes Head – Early Athenian period 1861-1863 – Variety of impressions by four methods of printing – Chronological sequence & duration of printings – Quantities – Circulation
  ♦ Author: Stephano A. Calliga; Publisher: self-published; Year: 2011; pp: 144 incl. cover pages; Format: A4 (spiral bound to open flat); ISBN: 978-960-93-3363-4; Remarks: The urgent need for the thorough documentation and presentation of this specialized research that focuses on the earliest period of Athenian printings of the LHH and namely in the most fascinating and misunderstood year, i.e.1862, had much to do with previous scholarly development, that contrary to established ancient tradition, tended to progressively oversimplify this most critical period for the scholarly study of the LHH classics.
Calliga, Stephano A. The stamps of the Large Hermes Head 1861-1886 – Overview – Precise depiction of the variety of impressions by four methods of printing – Sequence of printings
Author: Stephano A. Calliga; Publisher: self-published; Year: 2012; pp: 168 incl. cover pages; Format: A4 (spiral bound to open flat); ISBN: 978-960-93-4450-0; Remarks: The stamps of the LHH, 1st issue of Greece are now coupled for the first time with a complete list of dated printings covering in sequence 25 years and are identified and recognized as uniquely favorable for the study of no less than four methods of advanced artistic printing in typography. This is of relevance not only in scholarly research in classical philately but also in the more general field of the fine arts.
Daes, Ioannis 30 years of philatelic walks
Author: Ioannis Daes; Publisher: self-published; Year: 2010
Daes, Ioannis A look at the administrative seals and markings of the General Post Office (1821-1901)
Author: Ioannis Daes; Publisher: self-published; Year: 2010
Daes, Ioannis Incoming and outgoing international correspondence
Author: Ioannis Daes; Publisher: self-published; Year: 2012; pp: 429 (vol. 1), 629 (vol. 2), 439 (vol. 3); Format: A4; Availability: by the author; ISBN: 978-960-92632-3-8
Daes, Ioannis The Ionian postal rates
Author: Ioannis Daes; Publisher: self-published; Year: 2014; pp: 610; Format: A4; Availability: by the author; Price: 35.00 euro plus p&h; ISBN: 978-960-92632-7-6
Kokonakis, Georgios Genuine and forged postal seals of Greek interest
Author: Georgios Kokonakis; Publisher: self-published; Year: 2015; pp: 100; Format: A4
Leoussis, Pantelis Handbook of Thematic Philately
Author: Pantelis Leoussis; Publisher: The Panhellenic Society of Thematic Philately; Year: 2015; pp: 300; Format: 17×24 cm; Availability: by the author
Leoussis, Pantelis Music, theatre, dance
Author: Pantelis Leoussis; Publisher: Hellenic Post; Year: 2015; pp: 225; Availability: by the publisher; Price: 19.00 euro; ISBN: 978-618-81675-0-6; Remarks: It covers stamps, special commemorative postmarks, slogans and postal stationery with full description of their thematic elements and encyclopedia of the Greek and Cyprus stamps referring to Music, Theatre and Dance.
Papathanassiou, Kyriakos Scholia and Observations on the Large Hermes Head of Greece 1861-1886
Author: Kyriakos Papathanassiou; Publisher: self-published; Year: 2014; pp: 242; Format: A4; Availability: by the author; Remarks: This work records the earliest known circulation date or period of the Large Hermes Head (LHH), utilizing information from available and known sources. Thus the classification of the stamps is presented in a circulation chronological arrangement. It is certain that future scholars will revise some of these dates, especially on later issues and the 1 and 2 Lepta issues.
AICPM – Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare 1866. La terza guerra d’indipendenza. La posta militare italiana
Authors: Lorenzo Carra, Gianni e Diego Carraro; Publisher: Aicpm; Year: 2014; pp: 304; Format: A4, hardbound; Availability: by the publisher; Price: 35.00 euro
Barion, Giuseppe The Olympics tell the history through philatelic images
Author: Barion Giuseppe; Publisher: Tipografia Veneta; Year: 2013; pp: 445; Format: 17×24 cm, softbound; Availability: by the author; Price: 28.00 euro; ISBN: 13:978-88-87222-31-9; Remarks: The book tells the most important historic events through the Olympics, using philatelic items. The philatelic images permit a summarized and fascinating description of the Olympics events.
CIFT – Centro Italiano di Filatelia Tematica Italia 150
Author: CIFT; Publisher: Vastophil, Philatelic Club in Vasto; Year: 2012; pp: 230; Format: 17×24 cm; Availability: by the author or the publisher; Price: gratis; Remarks: The story of the events, places and persons who were important in the unification process of Italy in 1861 narrated through 12 “one frame” exhibits prepared by 12 different exhibitors.
CIFT – Centro Italiano di Filatelia Tematica La Costituzione Italiana attraverso la Filatelia Tematica – The Italian Constitution illustrated through the thematic philately
Author: CIFT; Publisher: Vastophil, Philatelic Club in Vasto; Year: 2014; pp: 160; Format: 17×24 cm; Availability: by the author or the publisher; Price: gratis; Remarks: Each article of the Constitution is documented through a postal item; each article was assigned one page, except for the longer articles.
CIFT – Centro Italiano di Filatelia Tematica La Divina Commedia attraverso la Filatelia Tematica – The Divine Comedy through the Thematic Philately
Author: CIFT; Publisher: CIFT and Italian Postes; Year: 2010 (vol. I), 2011 (vol. II), 2012 (vol. III); pp: approx. 400 in each volume; Format: 17×24 cm; Availability: by the Italian Postes; Price: 18.00 euro (per volume); Remarks: Three volumes: Inferno, Purgatorio and Paradiso. Each volume comprehends the reproduction of 34 (Inferno) or 33 (Purgatorio) and 33 (Paradiso) “one frame” exhibits prepared by different thematic exhibitors, for a total of 100 “one frame” exhibits.
De Simone, Francesco Il mio Santo protettore, Francesco di Paola
Author: Francesco De Simone; Publisher: Libreria Editrice Vaticana; 13. Year: 2014; pp: 120; Format: 17×24 cm, Price: 22.00 euro; ISBN: 9788820993856; Remarks: L’opera illustra una collezione filatelica tematica con la quale si presenta vita, opere e devozione verso San Francesco di Paola.
Dicati, Renato Stamping through astronomy
Author: Renato Dicati; Publisher: Springer; Year: 2013; pp: xi, 373; Format: 17×24 cm; Availability: by the publisher (www.springer.com) and in online bookstores worldwide; Price: 41.59 euro (hardbound); 32.12 euro (eBook); ISBN: 978-88-470-2828-9; Remarks: Written with expertise and great enthusiasm, this unique book offers a historical and philatelic survey of astronomy and some related topics on space exploration. It contains 1360 color reproductions of stamps and postal documents relating to the history of astronomy, ranging from the earliest observations of the sky to modern research conducted with satellites and space probes. Featured are the astronomers and astrophysicists who contributed to this marvelous story – not only Ptolemy, Copernicus, Kepler, Newton, Herschel, and Einstein but also hundreds of other minor protagonists who played an important role in the development of this, the most ancient yet the most modern of all the sciences. The book also examines in depth the diverse areas which have contributed to the history of astronomy, including the instrumentation, the theories, and the observations. Many stamps illustrate the beauty and the mystery of celestial objects: galaxies, nebulae, stars, planets, satellites, comets, and minor celestial bodies.
Leccese, Giorgio France 1, France 2, France 3, France 4: Unadopted proofs and essays
Author: Giorgio Leccese; Publisher: self-published; Year: 2013; pp: 144 (vol. 1), 70 (vol. 2), 92 (vol. 3), 207 (vol. 4); Format: 14.5×22 cm; Availability: by the author; Price: 25.00 euro (vol. 1), 17.00 euro (vol. 2), 20.00 euro (vol. 3), 29.00 euro (vol. 4); ISBN: 978-88-91043-08-5 (vol. 1), 978-88-91043-26-9 (vol. 2), 978-88-91043-72-6 (vol. 3), 978-88-91044-66-2 (vol. 4); Remarks: This is the first and only line of books/catalogs (four) exclusively dedicated to the French unadopted projects (proofs and essays) and proofs printed for unissued stamps since the First World War to 1940, compared with the corresponding issued stamp (if it exists). All documents follow a strictly chronological sequence: Rejected designs (maquettes), proofs of the issued stamps, unissued stamps differing only in the color from the issued stamps, obliterated stamps and envelopes are not the object of these four books/catalogs.
Leccese, Giorgio Monaco: Unadopted proofs and essays
Author: Giorgio Leccese; Publisher: self-published; Year: 2013; pp: 246; Format: 14.5×22 cm; Availability: by the author; Price: 33.00 euro; ISBN: 978-88-91042-85-9; Remarks: This is the first and only book/catalog exclusively dedicated to the Principality of Monaco unadopted projects (proofs and essays) and proofs printed for unissued stamps since the First World War to this day, compared with the corresponding issued stamp (if it exist). All documents follow a strictly chronological sequence: Rejected designs (Maquettes), Proofs of the issued stamps, unissued stamps differing only in the color from the issued stamps, obliterated stamps and envelopes are not the object of this book/catalog. Moreover, in this book/catalog are illustrated only the official projects.
Nicola Luciano Cipriani, Claudio Ernesto M. Manzati, Giovanbattista Spampinato Servizio prioritario
Authors: NIcola Luciano Cipriani, Claudio Ernesto Manzati, Giovanbattista Spampinato; Publisher: CIFO Association of Italian Collectors of Ordinary Stamps; Year: 2015; pp: 352; Format: A4; Availability: by the publisher (c.manzati@virgilio.it); Price: 50.00 euro; Remarks: Monography of Italian Priority Service: history, stamps, rates and aspects collectable.
Rigo, Franco Once upon a time …Venice 1848-1849 First Indipendence Italian War – In memory of 150th anniversary of the Unity of Italy 1861-2011
Author: Franco Rigo; Publisher: self-published; Year: 2011; pp: 150; Format: A4; Availability: by the author; Price: 40.00 euro; Remarks: The post documentation of the Revolution and of the Defense of Venice is a living testimony of our Renaissance.
UICOS – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi Campionati Mondiali di Sci Alpino – 2 Vol.
Author: Alvaro Trucchi; Publisher: UICOS; Year: 2013; pp: approx. 200 in each volume; Format: 14×21 cm; Availability: by the publisher; Price: 30.00 euro (2 vol.)
Vaccari srl Proofs, essays and reprints of the II and III issues of the Kingdom of Sardinia. Study and catalogue.
Author: Paolo Cardillo; Publisher: Vaccari srl; Year: 2013; pp: 160; Format: 17×24 cm; Availability: by the publisher ( www.vaccari.it); Price: 30.00 euro plus 12.00 euro p&h; ISBN: 978-88-96381-12-0; Remarks: Deep analysis of the kinds of proofs that Francesco Matraire used for the II and III issues of the Kingdom of Sardinia, how and why he used them, the final essays he submitted to the Ministerial Authorities for approval, the genesis of the IV issue, the reprints the great type-lithographer produced at the end of his contract with the “Regie Poste”, that is at the end of 1863. An extensive appendix of illustrative tables shows the study methods used. Enclosed, the valuation referred to the point scale in the catalogue.
Ciobanu, Constantin Postal and philatelic retrospective, vol. 4, Soviet Post in RSSM, 1940-1941, 1944-1991
Authors: Constanin Ciobanu, Maria Godorozea; Publisher: Association Philatelists, Cartophilist, Maximaphilists and the Republic of Moldova; Year: 2012; pp: 400; ISBN: 978-9975-80-220-8
Lu, David China: Airmails & Forerunners -The “DiaMond” Collection formed by May & David Lu
Author: David Lu; Publisher: Chinese Post & Telecom Press; Year: 2011; pp: 219; Format: 17×23 cm; Availability: by the author; Price: RMB 1680.00; ISBN: 978-7-115-25234-0; Remarks: This book completed displays a FIP Large Gold medal exhibit to illustrate the history of early Chinese airmail. It includes a series of research on this subject which represent the most advance research on early Chinese airmail.
Podolecki, Feliks Henryk Poland Lwowska Dyrekcja Poczt i Telegrafów. Placówki pocztowe czynne w latach 1918-1939
Author: Feliks Podolecki; Publisher: Namislavia; Year: 2013; pp: 316; Format: A5; Availability: by the publisher (namislavia@poczta.onet.pl); Price: 40 PLN plus p&h; ISBN: 978-83-60537-69-5; Remarks: “Directorate of Posts and Telegraphs in Lviv: post offices opened in years 1919-1938” contains list of post offices, agencies and posts in hotels and on the platforms of railway stations which were opened in years 1918-1939 in the district of Directorate of Posts and Telegraphs in Lviv (Ukraine, formerly Poland), dates of their openings and closings, names changing and reclassification based on the official publications of Ministry of Posts and Telegraphs, newspapers from this area, articles in philatelic newspapers and other materials shared by philatelists. Post offices are listed not in alphabetical order but in the order of districts. It allows to realize their fate during Polish-Ukrainian War (1918-1919) and Polish-Soviet War (1919-1921). Also information about organizational changes in postal network are given. Schematic maps of districts are based on the map of postal connections in Republic of Poland from 1937 , on which post offices opened in other years are added.
Frazão, Luís Brito Portuguese pre-philately – Vol. I Postage stamps (handstruck and handwritten) used in mainland Portugal in the pre-stamp period (1799-1853)
Author: Luís Brito Frazão; Year: 2012; pp: 620; Format: 24×27 cm; Price: 125.00 euro; ISBN: 978-989-97999-0-5; Remarks: A comprehensive listing of all postal markings used in mainland Portugal in the pre stamp period, organized by postal districts, with a foreword of postal history related to each of the eight provinces. The book is completed with a map of Portugal and a CD Rom containing relevant postal history documents.
Frazão, Luís Brito Portuguese pre-philately – Vol. II Postage stamps (hanstruck and handwritten) used in Overseas Portuguese Territories in the pre-stamp period (1799-1886)
Author: Luís Brito Frazão; Year: 2013; pp: 255; Format: 24×27 cm; Price: 120.00 euro; ISBN: 978-989-97999-1-2; Remarks: A listing of the hand struck postage stamps and postal rates used in the Atlantic islands and overseas territories, presented in following geographical sequence (distance to Portugal): Açores, Madeira, Cabo Verde, Guiné, S. Tome e Príncipe, Angola, Brazil, Mozambique, India, Macao and Timor.
Galveias, Francisco Matoso Firefighters in Portuguese philately
Author: Francisco Matoso Galveias; Year: 2013; pp: 221; Format: 15×21 cm; ISBN: 978-989-97363-4-4
Sousa, José Geada Ouro vermelho e filatelia
Author: José Geada Sousa; Year: 2011; pp: 119; Format: 15×21 cm; Price: 10.00 euro; ISBN: 978-989-20-2706-7
Vaz Pereira, Pedro The Portuguese Post Office between 1853-1900 – Supplement I
Author: Pedro Vaz Pereira; Publisher: Federação Portuguesa de Filatelia; Year: 2013; pp: 84; Format: 16.5×24 cm; Price: gratis; ISBN: 978-989-98730-0-1
Kim, Seong Kwon Wagner in philately
Author: Kim, Seong Kwon; Remarks: This exhibit studies the works of Richard Wagner (1813-1883) based on various historical resources, which is the world first philatelic literature dealing with Richard Wagner in full scale with complete check list of all kinds of philatelic materials. Written in Korean language introduced in ‘Woo Pyo’ the monthly philatelic magazine.
Nicolaie, Stan Symbiosis between perfin application on postmarks and mechanic franking
Author: Stan Nicolaie; Publisher: Editura Rafet, Rm Sarat; Year: 2015; pp: 98; Format: A5; Price: 10.00 euro; ISBN: 978-973-146-379-7; Remarks: The process of applying perforation (perfins) on postmarks in Romania is presented as being closely related to mechanical franking, both of them accepted by the Post. These were ways used to prevent the postmarks theft from the stocks of the company, some times stolen by its own employees.
Radovanović, Milan Allies and Serbs during Great War ( 1914-1915) – Silent witnesses
Author: Milan Radovanović; Year: 2013; pp: 194; Format: 24×28.5 cm; Availability: by the author; Price: 40.00 euro; ISBN: 978-86-917031-0-3
De Quesada, Eugenio La leyenda de la Maja desnuda
Author: Eugenio De Quesada; Publisher: NEXO; Year: 2010; pp: 168; Format: 21×30 cm; Availability: by the publisher; Price: 18.00 euro; ISBN: 978-84-89406-10-0; Remarks: Study of emblematic 1930 Goya Issue: Stamps and cancellations.
De Quesada, Eugenio Study of Telegraph stamps of Cuba
Author: Eugenio De Quesada; Publisher: FESOFI; Year: 2010; pp: 242; Format: 16.5×24 cm; Availability: by the publisher; Price: 18.00 euro; ISBN: 978-8489406-10-0; Remarks: Study of telegraph stamps of Cuba betweeen 1868 and 1896.
FESOFI FESOFI asi fue y asi es hoy
Authors: F. Aranaz, T. Arredondo, M. A. Garcia; Publisher: FESOFI; Year: 2013; pp: 568 (In two volumes); Format: 16.2×23.4 cm; Availability: by the publisher; ISBN: 978-84-89406-16-2; Remarks: History of Spanish Philatelic Federation between 1963 and 2013.
FESOFI Los correos mayores de Indias
Author: Jesús Sitja y otros; Publisher: FESOFI; Year: 2014; pp: 288; Format: 16.2×23.4 cm; Availability: by the publisher; Price: 18.00 euro; ISBN: 978-84-89406-35-3.
SOFIMA España colleccionista forum sellos fiscales y enteros postales
Authors: various; Publisher: SOFIMA; Year: 2014; pp: 227; Format: 21×30 cm; Availability: by the publisher; Price: 18.00 euro; Remarks: Fiscal stamps and Postal Stationery studies from the philatelic exhibition Bogota-Madrid.
David Feldman Auctions Belgique/Belgium 3. L’émission de 1865 (formed by Anatoly Karpov)
Publisher: David Feldman SA; Year: 2015; Format: A4; Availability: by the publisher; ISBN: 978-2-9700796-8-2
David Feldman Auctions Kanai – Classic Japan – The Dragon and Cherry Blossom issues
Publisher: David Feldman SA; Year: 2013; pp: 534; Format: A4; Availability: by the publisher; Price: 225.00 euro; ISBN: 978-2-9700796-6-8; Remarks: In the series “Great Philatelic Collections” books – The collection on the first issues of Japan (1871-76) formed by the late Hiroyuki Kanai, RDP, FRPSL.
Pruhnickiy, Vasiliy Andrey Frog is a living indicator of nature
Author: V. Pruchnickiy; Publisher: ZYKC – Lvov; Year: 2014; pp: 74; Format: 17×24 cm, hardbound; Availability: by the author; Price: 10.00 USD; ISBN: 978-617-655-094-5; Remarks: A lot of millions years back toads got out from water on land, but remained with her closely associated. A word “amphibian” is not vain in a translation with Greek means “double respiratory”. Frog family counts 3500 kinds.
Hughes, Philip J. Croatia 1941-1945 – Revenue issues
Author: Philip J. Hughes; Publisher: Marka nova d.o.o.; Year: 2014; pp: 292; Format: 16×23.5 cm; Availability: by the publisher; Price: 30.00 euro plus p&h; ISBN: 978-953-57899-1-8; Remarks: ”Must have” manual that brings all recent findings related to revenue issues of the Independent State of Croatia during the WWII, is issued in Croatian and English language.

 

L2. Φιλοτελική Φιλολογία (Κατάλογοι)
Yvert et Tellier (Benoît Gervais directeur) Tome 1 France 2016
Publisher: Yvert et Tellier; Year: 2015; pp: 1184; Format: 15×21 cm; Availability: by the publisher (contact@yvert.com); Price: 21.90 euro; ISBN: 9782868142528; Remarks: Created in 1896, the philatelic bible is exceptional this year. Its main purpose still being the stamps collections valuation. Exhaustive, practical, clear. Values updated. Yearly the values are being reviewed and corrected by an editorial comity gathering philatelic experts and professionals. Tome 1 lists all the stamps from 1849 to July 2015. A new section specially dedicated to self-adhesive stamps listing all sticker stamps. We listed as well those which are not accessible by collectors using the same distribution method the «ordinary» stamps are using. Philatelists can choose whether to include them in their collection or not.
Schwaneberger Verlag GmbH Handbook “Bogenecken Deutsches Reich” (Corner sheets form the German Empire)
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 214; Format: 16.5×23.8 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 79.80 euro; ISBN: 9783954020621; Remarks: Numerous information about specialities and distinguishing characteristics of the corner sheets of the German Empire MiNr. 479–910.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Catalogue Germany 2015/2016
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2015; pp: 1120; Format: 15×22.5 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 52.00 euro; ISBN: 9783954021260; Remarks: The standard reference for each collector of German stamps. Contains the stamps of Germany from 1849 up to May 2014.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel CEPT catalogue
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 502; Format: 15×22.5 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 54.00 euro; ISBN: 9783954020966; Remarks: This catalogue contains the joint issues of Europe from 1956 up to 2014 with list of year sets included.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Europe Catalogue in 7 volumes
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2015; pp: ca. 8500 (total); Format: 15.2×20.3 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 66.00 each volume; ISBN: 9783954021116, 9783954021123, 9783954021130, 9783954021147, 9783954021154, 9783954021161, 9783954021178; Remarks: The seven volumes „Central Europe“, „Southwest Europe“, „Southern Europe“, „Southeast Europe“, „Northern Europe“, „Western Europe“ and „Eastern Europe“ contain the stamps of all European Countries from the Aegean Island to the Ukraine, more than 8.500 pages, 101.000 illustrations and over 747.000 price quotations.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Junior Catalogue 2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 598; Format: 11.5×18.8 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 9.95 euro; ISBN: 9783954020942; Remarks: A most helpful reference book for stamp collecting ideal for both newcomers and returners as well as advanced stamp collectors of all age groups. Includes classic and modern German stamps from the “One Kreuzer Black” of 1849 to the latest 2014 issues of the German Post.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Overseas Catalogues in 10 volumes (18 parts – Part 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 9.1, 9.2)
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: ca. 17300 (total); Format: 15×22.5 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 79.00-84.00 euro each volume; ISBN: 9783954021284, 9783954021086, 9783954020584, 9783954020607, 9783954020768, 9783954020799, 9783954020256, 9783954020553, 9783954020805, 9783954020935, 9783954020959, 9783954021338, 9783954020669; Remarks: This standard reference work contains 10 volumes (18 parts) the stamp issues from all overseas countries: from Canada up to Uruguay and all the offshore Island States of America; from Algeria up to South Africa; from Australia with all the Pacific Island States; the countries of the Asean continent and the states of the Middle East. About 17.300 pages, approx. 217.000 illustrations and over 1.157.000 price quotations.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Specialized Catalogue Austria 2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2015; pp: 720; Format: 15.5×23 cm, hardbound; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 62.00 euro; ISBN: 9783954021246; Remarks: Contains all Austrian stamps from 1850 including Lombardy and Venetia, Bosnia and Herzegovina, the Austrian post offices on Crete and in the Levant with detailed cataloguing of postal stationery from 1861 to the present day with many illustrations.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Specialized Catalogue Switzerland and LKB-Liechtenstein 2014/2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 450+478; Format: 15×22.5 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 69.80 euro; ISBN: 9783954021024; Remarks: In cooperation with MICHEL catalogue and LBK catalogue (FL); Set of two catalogues – each of them with comprehensive postal stationary part. Contains stamps of Switzerland from the first issues in 1843 and of Liechtenstein from 1912 up to the end of 2014.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Thematic catalogue Automobiles – Whole World 2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2015; pp: ca. 600; Format: 14.8×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 64.00 euro; ISBN: 9783954021185; Remarks: Contains stamps from all over the world with motorcars, trucks, coaches and many special vehicles.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Thematic catalogue Birds – Europe 2014/2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 492; Format: 14.8×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 59.80 euro; ISBN: 9783954020300; Remarks: Contains about 5000 bird stamps and miniature sheets issued in European countries; Birds from A to Z.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Thematic catalogue Butterflies – Whole World 2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2015; pp: 360; Format: 14.8×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 64.00 euro; ISBN: 9783954021093; Remarks: Stamp issues with butterfly motifs from all over the world on the basis of the data of the MICHEL Online catalogue.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Thematic catalogue Christmas – Whole World 2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 792; Format: 14.8×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 59.80 euro; ISBN: 9783954021062; Remarks: Contains Christmas stamp issues worldwide; Christmas motifs and Christmas traditions from around the world.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Thematic catalogue Football – Whole World 2014
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 476; Format: 14.8×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 49.80 euro; ISBN: 9783954021017; Remarks: Contains 3100 stamp issues worldwide about football based on the data of the MICHEL Online Catalogue.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel Thematic catalogue Railways – Whole World 2014/2015
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 1182; Format: 14.8×21 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 59.80 euro; ISBN: 9783954020294; Remarks: About 15 000 railway stamps and miniature sheets issued in over 400 collecting areas around the world.
Schwaneberger Verlag GmbH Michel USA Specialized Catalogue 2014
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2014; pp: 894; Format: 15.2×20.3 cm; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 84.00 euro; ISBN: 9783954020751; Remarks: Contains stamp issues of the United States of America from the 19th Century to present day. About 6 100 colour illustrations and more than 70 000 updated price quotations.
Tarassouleas, Costas Hermes 2013 – Catalogue of Greek stamps and postal history
Authors: A. Paidoussis, I. Sitarenios, C. Tarassouleas; Publisher: Philatelic Hermes Ltd.; Year: 2013; pp: 584; Format: 17×24 cm; Availability: by the authors or the publisher; Price: 19.00 euro plus p&h; ISBN: 960-85681-2-9.
Vaccari srl Vaccari Prestige. Air mail from forerunners to space. The Enea collection. Public auction – sale catalogue n.83 – 14 December 2013
Author: Silvia Vaccari (curator); Publisher: Vaccari srl; Year: 2013; pp: 140; Format: 21.5×30 cm, hardbound; Availability: by the publisher (www.vaccari.it); Price: 15.00 euro plus 12.00 euro p&h; Remarks: The wonderful gathering of 182 lots starts from Ballons Montés and international flight forerunners, with world rarities, to arrive in Space and on the Moon with the most famous space letters (Apollo missions from no. 11 to no. 16), through a fine selection of Italian flights and an exceptional group of flight covers and triptychs to celebrate the 80th anniversary of the great Transatlantic Cruise organized by Italo Balbo for the Italian Air Force 10 years (all the triptychs for all the airplanes).
Buttigieg, Joseph The JB Catalogue of Malta Stamps and Postal History
Author: Joseph Buttigieg; Publisher: Sliema Stamp Shop; Year: 2014; pp: 248; Format: 15x21cm; Availability: by the publisher; Price: 18.00 euro plus p&h; Remarks: Covers all the stamps of Malta issued since the beginning and all philatelic material issued by the Malta Postal Authorities.
Le Club de Monte-Carlo MonacoPhil 2013
Author: Maurice Boule; Publisher: Le Club de Monte-Carlo; Year: 2013; pp: 156; Format: A4; Remarks: Catalogue de l’exposition des 100 timbres et documents philateliques parmis les plus rares du monde.
Radicevic, Mihailo Catalog of post stamps of Montenegro 1874-2011
Author: Mihailo Radicevic; Publisher: Grafo Crna Gora (Montenegro) Podgorica; Year: 2012 (end); pp: 221; Format: 18×25 cm; Availability: by the author; Price: 10.00 USD. Remarks: The catalog includes all issued stamps in Montenegro from 1874 (first stamp) till 1916 (period of King Nikola) and during the new period of 2001-2006 and Montenegro indepedence 2006-2011, plus the Second World War issues 1941-1945.
Kwoka, Stanisław Poland Datowniki Okolicznościowe 2002 -2003
Author: Stanisław Kwoka; Publisher: Museum of Post and Telec; Year: 2013; pp: 232; Format: A5; Availability: by the publisher; Price: 17.00 PLN; ISBN: 978-83-63008-08-6; Remarks: “Commemorative Dated Postmarks 2002-2003” contains 815 copies used in 2002-2003, all of them are live-size and chronological order. Every yearbook contains also indexes of fixed postmarks, variable dated postmarks, FDC potmarks and indexes of names/last names.
Cojocar family Romanian revenues & cinderellas Catalogue
Author: Mihai Cojocar; Publisher: self-published; Year: 2012 (end); pp: 600; Format: A5; Availability: by the exhibitor; Price: 35.00 euro; ISBN: 998-973-0-12207-0; Remarks: The catalogue of the Romanian revenue stamps and vignettes represents the continuation and the completion of the first tree editions published in 2000, 2006 (on the occasion of the celebration of 150 years from the publication of the Romanian revenue stamp) and 2011. As in case of the previons editions, it is the result of the author’s personal research carried out permanently during more than 35 years as the Romanian philatelic literature has not had any issue in the field.
Filatov, Sergey Catalog of the Exhibition “Russian Art and Culture”
Author: Sergey Filatov; Publisher: Perm Philatelic Society; Year: 2013; pp: 12; Format: A5; Remarks: Catalog of the Philatelic Exhibition “Russian Art and Culture”, spend in Perm-City, Russia, in May of 2013.
The publishing and trading centre “Marka” Signs of postal payment of the Russian Federation 2012-2014 (3 volumes)
Author: The publishing and trading centre “Marka”; Publisher: The publishing and trading centre “Marka”; Year:
2015; pp: 240 (vol. I), 272 (vol. II), 288 (vol.III); Format: 14×20 cm; Price: 15.00 each volume; ISBN: 978-5906218-04-9, 978-5-906218-08-07, 9785906218-12-4; Remarks: The State official catalogue of Russia “Signs of postal payment of the Russian Federation 2012- 2014”. A feature of the publication is images of materials in original color. Editions of all existing forms of stamps are described and illustrated, accurate information on all about annual issues, including stamps, stationeries, FDC envelopes and all special postmarks and cancellations wish had issues during each year.
The publishing and trading centre “Marka” Signs of postal payment. Zemstvo, Venden. Postage stamps, postal stationery 1866-1919. Local issue of the Russian Empire 1845-1915. Russian post abroad 1863-1920. Local issues of the Civil War time 1918-1923. The Tuvan People’s Republic 1926-1944. Local issues of the Russian Federation 1992-2006. (2 volumes)
Author: The publishing and trading centre “Marka”; Publisher: The publishing and trading centre “Marka”; Year: 2013; pp: 568 (vol. I), 184 (vol. II); Format: A4; Price: 90.00 euro; ISBN: 978-5-906218-07-0, 978-5-906218-09-4; Remarks: The first State official catalogue of Zemstvo and local issues of Russia . A feature of the publication is images of stamps in full size and original color. Editions of all existing forms of stamps are described and illustrated, archival materials on circulation are studied, accurate information on all issues, including previously unknown is given. Such catalogue was produced for the first time and was official government publications. Government agencies took part in preparing of this edition: the Federal Communications Agency, Central Museum of Communications, Gosznak (state printing company) and many well-known Russian philatelists.
ISFILA ISFILA 2014 Turkish stamps catalogue 1863-2013
Authors: Ziya Agaogullari, Bulent Papuccuoglu; Publisher: ISFILA A.S.; Year: 2014; pp: 473; Format: A4; Availability: by the publisher; Price: 65.00 TRY incl. p&h; ISBN: 978-975-8761-18-0; Remarks: Turkish stamps catalogue, showing each stamp in full color from 1863 to 2013 (in total more than 4500) with full information about the series, bilingual, including some well known errors.

 

L3. Φιλοτελική Φιλολογία (Περιοδικά)
Sociedad Filatelica de Chile Chile Filatelico
Publisher: Sociedad Filatelica de Chile; pp: 48 per number; Format: A4; Frequency: two per annum; Availability: by the publisher; Remarks: Society’s magazine since 1929. Mainly philatelic articles from Chile; new issues and Society’s affairs. Printed in full colour.
Croatian Philatelic Federation Croatian Philately 1-4/2014
Editor: Tihomir Bilandzic; Publisher: Croatian Philatelic Federation; Year: 2014; pp: 48 per number; Format: B5; Frequency: four per annum; Availability: by the publisher; Price: gratis to membership of CPF, 3.00 euro for others; ISSN: 1331-1093 04; Remarks: Journal of the Croatian Philatelic Federation, issued in Croatian language including special studies articles covering area of the Croatian Philately.
Croatian Philatelic Society Zadar Zadarski filatelist
Year: 2013; Frequency: two per annum; Availability: by the publisher; Price: 5.00 euro; ISSN: 1845-2272; Remarks: “Zadarski filatelist” is philatelic magazin which is produced by the members of Croatian philatelic society Zadar. The first number was edited in year 2005 and till then every year we are editing 2 numbers. The themes are mostly about history of postal system in town of Zadar, about history of Croatian philatelic society Zadar etc.
Glavic, Matej Almanah 1994-2009
Author: Croatian philatelic and numismatic society Novska ’94; Publisher: Croatian philatelic and numismatic society Novska ’94; Year: 2010; pp: 192; Format: 16×24 cm; Availability: by the publisher; ISBN: 978-953-56032-0-7; Remarks: Almanac of the HFND Novska ’94 (Croatian philatelic and numismatic society Novska ’94). Described the work of the society over the past 15 years with illustrations and pictures.
Pervan, Berislav Acta Philatelica Nova 2014 – Croatian Philatelic Almanac
Editor: Berislav Pervan; Publisher: Marka nova d.o.o. Zagreb; Year: 2015; pp: 98; Format: A4; Frequency: annually; Availability: by the publisher; Price: 12.00 euro plus p&h; ISSN: 1847-9863; Remarks: Almanac investigates the area of former Yugoslavia with articles by the experts from around the world. Each article written in Croatian with English or German translation.
AD Macedonian post Postage stamps 2014
Author: Sinisha Pavleski; Publisher: AD Macedonian post; Year: 2015; pp: 30; Format: A5; Frequency: annualy; Availability: by the publisher; Price: gratis.
De Jong, Kasper ArGe Bulgaria Rundbrief / Newsletter No. 30
Author: ArGe Bulgaria; Publisher: ArGe Bulgaria; Year: 2014; pp: 94; Format: A4; Frequency: two per annum; Availability: by the publisher; Price: 12.00 euro, gratis to membership of ArGe; ISSN: 2363-8672; Remarks: Newsletter of the association of Bulgaria philatelists (ArGe Bulgaria) in the German Federation of Philatelists (BDPh). New concept since Nov. 2014: bi-lingual (German-English). Topics cover all areas of Bulgaria philately, as well as Bulgarian history and culture related to philatelic issues.
Maassen, Wolfgang Phila Historica
Editor-in-chief: Wolfgang Maassen; Publisher: Wolfgang Maassen, Phil*Creativ GmbH; Year: 2013; pp: 966; Format: 21×29 cm, hardbound; Frequency: four per annum; Availability: Phil*Creativ GmbH (faktura@philcreativ.de); Price: 85.00 euro; Remarks: This specialized journal is devoted to all friends of philatelic history and the history of philatelic literature. These subjects are treated by wellknown authors, preferably in German language, and they present very comprehensive studies which were never published before. The journal was founded by Wolfgang Maassen 2013 and is free of charge to download from the Internet (www.philahistorica.de). After each year a printed year book including all four issues will be offered. About 1000 pages each.
Maassen, Wolfgang Philatelie
Editor-in-chief: Wolfgang Maassen; Publisher: Bund Deutscher Philatelisten e.V.; Year: 2014; pp: 1008 (12×84 pages); Format: 21×28 cm; Frequency: monthly; Availability: by the publisher; Price: 48.00 euro incl. p&h; Remarks: Philatelie is the stamp magazine of the BDPh (the Federation of German Philatelists). It is available in printed form, but also digitally as App and online. Philatelie is one of the leading philatelic magazines for collectors and covers nearly all specific topics worldwide. In German language.
Maassen, Wolfgang The Philatelic Journalist
Editor-in-chief: Wolfgang Maassen; Publisher: AIJP; Year: 2014; pp: ca. 140; Format: 21×28 cm; Frequency: three per annum; Availability: by Wolfgang Maassen (w.maassen@philcreativ.de); Price: 40.00 euro; Remarks: The Philatelic Journalist is the journal of the Association Internationale des Journalistes Philatéliques and it is published preferably in English language. It reports about exhibitions in future and in the past with emphasis on philatelic literature, about new developments in the literature scene, but also presents many helpful articles for authors and friends of literature.
Schwaneberger Verlag GmbH Wertvolles Sammeln (Valuable collecting)
Publisher: Schwaneberger Verlag GmbH; Year: 2015; pp: 96; Format: A4; Frequency: two per annum; Availability: by the publisher (vertrieb@michel.de) and at specialized retailers; Price: 14.90 euro each; ISBN: 9783954021192; Remarks: A new magazine line for enthusiasts of exclusive collector’s items like stamps, watches, coins, classic cars. High priced rarities, including their historical backgrounds, surprising discoveries and rediscovered treasures were presented.
Hellenic Philatelic Federation Philatelic Chronicles
Publisher: Hellenic Philatelic Federation; Year: 2014; Format: 17×24 cm; Frequency: annually; Availability: by the publisher (www.efo.gr); Price: gratis to membership.
Hellenic Philotelic Society Philotelia vol. 91 (2014)
Authors: various; Editor: Costas Chazapis; Publisher: Hellenic Philotelic Society; Year: 2014; pp: 64 per number; Format: 17×24 cm; Frequency: six per annum; Availability: by the publisher (www.hps.gr); Price: annual subscription Europe 40.00 euro, Rest of the world 45.00 euro incl. p&h; ISSN: 0031-8264; Remarks: Bimonthly journal, with emphasis on philatelic articles of original research, primarily focused on Greece and areas, official organ of the Hellenic Philotelic Society, issued with no interruption since 1924.
Panhellenic Society of Thematic Philately The Thematic Philatelist
Authors: various; Editor: Pantelis Leoussis; Publisher: The Panhellenic Society of Thematic Philately; Year: 2014; pp: 44 per number; Format: 17×23 cm; Frequency: three per annum; Availability: by the publisher (www.thematic-philatelist.gr); Price: gratis to membership.
Philatelic Society of Athens To Grammatossimo
Authors: various; Publisher: Philatelic Society of Athens; Year: 2014; pp: ca. 50 per number; Format: 17×24 cm; Frequency: three per annum; Availability: by the publisher (www.fea.gr); Price: gratis to members; Remarks: Official organ of the Philatelc Society of Athens.
Philatelic Society of Lesvos Philatelic Lesvos
Authors: various; Publisher: Philatelic Society of Lesvos; Year: 2013; pp: 128; Format: 17×24 cm; Frequency: three per annum; Availability: by the publisher; Price: gratis to membership; ISSN: 1105-6126; Remarks: Journal of the Philatelic Society of Lesvos, Greece.
Union des Collectionneurs Grecs des Cartes Maximum Maximaphilie
Publisher: Union des Collectionneurs Grecs des Cartes Maximum; Year: 2015; pp: 54; Format: 17×24 cm; Frequency: annually; Availability: by the publisher; Price: gratis to membership; Remarks: Revue annuelle de l’ Union des Collectionneurs Grecs des Cartes Maximum.
Kleiner, Yehuda Holy Land Postal History Journal
Authors: various; Editor: Yehuda Kleiner; Publisher: Israel Philatelic Federation; Year: 2014; pp: ca. 60 per number; Format: 3/4 A4; Frequency: Two per annum; Availability: by the publisher; Price: annual subscription 35.00 USD; Remarks: The Journal is covering all aspects of Holy Land Postal History from as early as antique letters, 15th century letters from the Venetian period to modern Israel philately. Issued 250 copies distributed to subscribers in U.S., Canada, England, Australia, France, Germany and Israel.
AICPM – Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare Posta militarte e storia postale
Authors: various; Publisher: Aicpm; Year: 2015; pp: 64 per number; Format: A4; Frequency: Four per annum; Availability: by the publisher; Price: annual subscription 40.00 euro; Remarks: Magazine of the AICPM, Associazione italiana collezionisti posta militare (Italian collectors of military post).
Batistini, Alviero Il Notiziario Tematico
Authors: various; Publisher: CIFT; Year: 2014; pp: 44 per number; Format: 15×30 cm; Frequency: Four/five per annum; Availability: by the publisher; Price: gratis; Remarks: Various subjects. Association news, exhibition’s reports, thematic articles, postal history articles, reproduction of a selection of top thematic exhibits; more…
Cavallaro, Umberto Ad*Astra
Author: ASITAF; Publisher: ASITAF; Year: 2015; pp: 24 per number; Format: A4; Frequency: Four per annum; Availability: by the publisher; Remarks: Journal of the Italian Astrophilately Society.
UICOS – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi Phila-Sport 2014-2015
Author: UICOS; Publisher: UICOS; Year: 2015; pp: 48 per number; Format: A4; Frequency: Four per annum; Availability: by the publisher; Price: annual subscription 40.00 euro.
Vaccari srl Vaccari Magazine 2014 (n.51+52) + analytical index 1989-2013
Authors: various; Editor: Paolo Vaccari; Publisher: Vaccari srl; Year: 2014; pp: 112 per number; Format: 20×27 cm; Frequency: two per annum (May-November); Availability: by the publisher (www.vaccari.it); Price: 45.00 euro Europe, 50.00 euro Overseas, incl. p&h and index; Remarks: Specialised in philately and postal history, first published in 1989. It presents articles about traditional philately, but also some “topical” themes, thanks to the cooperation of lovers and experts of the subject. It has been possible to consult it even in internet. Free to subscribers: Analytical index with all the articles published in Vaccari Magazine from no. 1/1989 to no. 50/2013.
Bonnici, Alfred The Malta Philatelic Society Journal
Authors: various; Publisher: Malta Philatelic Society; Year: 2014; pp: 48 per number; Format: 14.5×21 cm; Frequency: three per annum; Availability: by the exhibitor; Price: gratis to membership of the Society; Remarks: Research philatelic material mainly covering the Malta Postal System and other international items of philatelic interest together with a detailed diary of all the philatelic items, postmarks etc, issued by the Malta Post.
Hillesum, René Filatelie vol. 92 (2014)
Authors: various; Publisher: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie; Year: 2015; pp: 788; Format: CD-ROM; 16. Frequency: eleven per annum; Availability: by the exhibitor; Price: 10.00 euro incl. p&h inland; ISBN: 978-90-74572-12-5; Remarks: Filatelie is the only monthly magazine in The Netherlands. Fully independent. Present circulation: 22.500.
Postzegelvereniging Griekenland Bulletin Hermes
Authors: various; Editor: Frans Bruna; Publisher: Postzegelvereniging Griekenland; Year: 2014; pp: 20 per number; Format: A4; Frequency: four per annum; Availability: by the publisher; Price: gratis to membership; ISSN: 0921-3090.
Associação Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva Vale do Neiva Filatélico
Publisher: Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva; pp: 32 per number; Format: 20×24 cm; Frequency: two per annum; ISSN: 1647-1970.
The publishing and trading centre “Marka” Philately 2014
Author: The publishing and trading centre “Marka”; Publisher: The publishing and trading centre “Marka”; Year: 2014; pp: 64 per number; Format: A4; Frequency: monthly; Availability: by the publisher; Price: 8.00 euro per number; ISSN: 0860-4478; Remarks: The monthly magazine is optimized for the most wide range of collectors. The basis of the authoring team consists of philatelists. Materials published in magazine are about new and preparing for release stamps and postal stationery of the Russian Federation and other countries of the world, research author’s materials about all directions of philately and mail history. It is regularly being written about the results of the World and national philatelic exhibitions,photo reports to them and also new regulations and documents of FIP and of the Union of philatelists of Russia are being published. The popular heading for young collectors is in progress. All illustrations of the magazine are in color.
Barać, Goran Collector
Publisher: F. C. Banja Luka; Year: 2013; pp: 24+4 per number; Format: A5; Frequency: three per annum; Availability: by the exhibitor; Price: 1.30 euro per number.
FD Ljubljana Filatelisticni Zbornik XXIV/2014
Authors: various; Publisher: FD Ljubljana; Year: 2014; pp: 155; Format: A5; Frequency: annualy; Availability: by the publisher; Price: 10.00 euro plus p&h; ISSN: 0352-4175; Remarks: Various articles on Slovenian and other philately (English translation of contents enclosed).
FESOFI – NEXO El Eco Filatelico
Author: FESOFI – NEXO; Publisher: Federacion Española Sociedades Filatelias; Year: 2014; pp: 68 per number; Format: 21×27 cm; Frequency: monthly; Availability: NEXO; Price: 4.30 euro per number; Remarks: Monthly philatelic magazine at its 70th anniversary. Tirage: 4200 per number.
Fricks, Ernest Collectors Club Philatelist vol. 93 2014
Authors: various; Editor: Ernest Fricks; Publisher: The Collectors Club, New York; Year: 2014; pp: 434; Format: hardbound; Frequency: six per annum; Availability: by the publisher; Price: annual subscription 54.00 USD; ISSN: 0010-0838; Remarks: The bimonthly publication of The Collectors Club in New York for the year 2014.