Αίτηση συμμετοχής

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ολοκληρωθεί.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΟΕ στο notos2015@hps.gr.