Ισολογισμός

Ο ισολογισμός ετοιμάστηκε από τον Ταμία και εγκρίθηκε από την ΟΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2015. Θα δημοσιευθεί στα επόμενα τεύχη του FEPA News και της Φιλοτέλειας.

ΕΣΟΔΑ (ευρώ)
Πλαίσια Α’ Περιόδου (1) 882
Πλαίσια Β’ Περιόδου 23.820
Τραπέζια Εμπόρων 1.350
Εισιτήρια Δείπνου Βραβεύσεων 3.535
Λέσχη Ερμή (2) 11.425
Σύνολο 41.012
ΕΞΟΔΑ (ευρώ)
Παρουσίαση της NOTOS 2015 στο Lugano (Σεπτ. 2014) 400
Επίσκεψη στην Αθήνα Παρατηρητή FEPA (Αύγ. 2015) 640
Αιγίδα FEPA 5.000
Αεροπορικά εισιτήρια Κριτών 3.370
Εστίαση Κριτών 850
Φύλαξη εκθεσιακού κέντρου 2.508
Κατασκευές, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες κτλ. στο εκθεσιακό κέντρο (3) 7.100
Διανυκτερεύσεις Κριτών και Εθνικών Αντιπροσώπων 12.145
Δείπνο βραβεύσεων 5.500
Καφές κτλ. Γενικής Συνέλευσης AIEP και Συνεδρίου FEPA 330
Μετακινήσεις Κριτών, Εθνικών Αντιπροσώπων κτλ. (4) 1.450
Γαμματεία και διάφορες δαπάνες (5) 1.534
Προμήθειες τραπεζών 185
Σύνολο 41.012
Σημειώσεις:
(1) Η NOTOS 2015 Διεθνής (12-15/11) ακολούθησε αμέσως μετά τη NOTOS 2015 Συλλεκτική (4-10/11) η οποία περιλάμβανε και εκθέματα εκτός φιλοτελισμού με δικαίωμα συμμετοχής 3 ευρώ/πλαίσιο.
(2) Το κάλεσμα της Λέσχης Ερμή κατά το 2015 προς τα μέλη και φίλους της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας απέδωσε 10.927 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από τα διαθέσιμα της Λέσχης Ερμή. Επιπροσθέτως: τρεις κριτές προσφέρθηκαν να μην αποζημιωθούν για το αεροπορικό τους εισιτήριο, μέλος της ΕΦΕ προσέφερε τα δύο Grand Prix και τα τρία αναμνηστικά για τα προσκεκλημένα εκθέματα στην Επίτιμη Τάξη, ενώ η Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία προσέφερε το ένα Grand Prix.
(3) Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανέλαβαν τη δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης και αφαίρεσης των πλαισίων.
(4) Στους Κριτές και τους Εθνικούς Αντιπροσώπους προσφέρθηκαν εισιτήρια για τις μετακινήσεις τους με το μετρό. Όμως, λόγω των δύο απεργιών του μετρό, την πρώτη και την τελευταία ημέρα της έκθεσης, η ΟΕ αναγκάστηκε να νοικιάσει πούλμαν. Η μετακίνηση Κριτών και Εθνικών Αντιπροσώπων από το αεροδρόμιο στις 11/11 πραγματοποιήθηκε κυρίως από μέλη της ΟΕ και εθελοντές.
(5) Αφορά κυρίως εκτυπώσεις και μικρότερες δαπάνες συν τα έξοδα του φωτογράφου. Όλες οι σημαίες πλην μιας προσεφερθησαν από τον Δήμο Αθηναίων και τις Πρεσβείες.
(6) Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προσέφεραν στην ΟΕ γραμματόσημα ονομαστικής αξίας 5.000 ευρώ. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αποστολή στους εκθέτες των διπλωμάτων και των εκθεμάτων.