Συνεργάτες: FEPA

 

Federation of European Philatelic Associations (FEPA)
Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ομοσπονδία

Ιστότοπος: www.fepanews.com
e-mail: moreno@jose-ramon.com
Περιοδικό: FEPA News

Η FEPA, η οποία συνήθως αναφέρεται ως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, είναι η Ηπειρωτική Ομοσπονδία της Ευρώπης, που σήμερα αντιπροσωπεύει 43 Εθνικές Ομοσπονδίες. Ιδρύθηκε το 1989, στη Σόφια, και την περασμένη χρονιά η FEPA εόρτασε την 25η επέτειό της.

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του καταστατικού της, οι σκοποί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας είναι:
να συντονίζει τις φιλοτελικές δραστηριότητες των Ομοσπονδιών μελών της στην Ευρώπη,
να αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή θέση και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε άλλες φιλοτελικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στη FIP, Ηπειρωτικές Ομοσπονδίες, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς Εμπόρων,
να υποστηρίζει τις Εθνικές Ομοσπονδίες, μέλη της, σε ζητήματα φιλοτελικά ή διοικητικά,
να προωθεί και να τονώνει το ενδιαφέρον για τον φιλοτελισμό ανάμεσα στους νέους,
να προωθεί, να συμβουλεύει ή/και να οργανώνει φιλοτελικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών και μη ανταγωνιστικών εκθέσεων στην Ευρώπη,
να ενθαρρύνει την έκδοση και διανομή φιλοτελικής φιλολογίας,
να εκδίδει το επίσημο περιοδικό της υπό τον τίτλο FEPA News,
να συνεργάζεται με τη FIP για να υποστηρίζει τους στόχους και τις δραστηριότητες της FIP.

Η FEPA διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο για τετραετή θητεία από το 2013. Πρόεδρος: José Ramón Moreno (Ισπανία); Αντιπρόεδρος: Giancarlo Morolli RDP (Ιταλία); Ταμίας: Alfred Kunz (Αυστρία); Γραμματέας: Bojan Bračič (Σλοβενία); Μέλη: (Ms.) Birthe King (Ηωμένο Βασίλειο); Νίκος Ράγκος (Κύπρος).

Χάρη στην αποφασιστικότητα του νέου Προέδρου, σήμερα ο ιστότοπος της FEPA (www.fepanews.com) αποτελεί τον κεντρικό σταθμό αναμετάδοσης των σπουδαιότερων φιλοτελικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και των πιο σημαντικών φιλοτελικών ειδήσεων που αφορούν τις 43 Ομοσπονδίες μέλη.

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2014, στο Ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας στο Λουγκάνο, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αίτηση της ΟΕ NOTOS 2015 για την αιγίδα της FEPA και για τη φιλοξενία στην Αθήνα του Συνεδρίου της FEPA του 2015. Ο Alfred Kunz διορίστηκε Παρατηρητής της έκθεσης.

Παρατηρητής FEPA στη NOTOS 2015
fepa_kunz
Austria
Αυστρία
Alfred KUNZ
alfred.eveline@aon.at