Ελληνικά Ταχυδρομεία

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Ιστότοπος: www.elta.gr

Όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε φιλοτελική έκθεση στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι πάντοτε πρόθυμα να τη στηρίξουν. Λόγω του πολύ σφικτού τους προϋπολογισμού, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια της μακράς ύφεσης, τα ΕΛΤΑ δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν εκθέσεις, υποστηρίζουν όμως ολόψυχα κάθε αξιόλογη προσπάθεια φροντίζοντας τα εκθεσιακά πλαίσια, δημοσιοποιώντας το γεγονός, συστήνοντας προσωρινό ταχυδρομικό γραφείο μέσα στον χώρο της έκθεσης, προετοιμάζοντας τις τυχόν αναμνηστικές σφραγίδες κτλ.

Ο πλέον σημαντικός ρόλος τους είναι η φύλαξη και η συντήρηση των νέων εκθεσιακών πλαισίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην εθνική έκθεση “Efila 2002” και στη συνέχεια στην αξέχαστη “Olymphilex 2004”. Τα ίδια πλαίσια θα χρησιμοποιηθούν επίσης στη NOTOS 2015 και τα ΕΛΤΑ θα φροντίσουν για τη μεταφορά τους από και προς και από τον εκθεσιακό χώρο.

Τα ΕΛΤΑ θα είναι παρόντα στη NOTOS 2015, με δικό τους περίπτερο, για τη διάθεση των δύο γραμματοσήμων καθώς και των έξι ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων που θα εκδοθούν με την ευκαιρία της έκθεσης. Επίσης, θα διαθέτουν το σύνολο των προϊόντων τους, συμπεριλαμβανόμενης μιας πολύ ενδιαφέρουσας ποικιλίας βιβλίων και άλλων εκδόσεων.