Η “Διεθνής” σε εξέλιξη

 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής (13.11.2015)

Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι (13.11.2015)

Τα Ειδικά Δώρα μπροστά από τον χώρο της Φιλοτελικής Φιλολογίας (13.11.2015)

Αίθουσα Γ: Ταχυδρομική Ιστορία, Μαξιμαφιλία, Ανοικτή Τάξη, Τάξη Νεότητας και Φιλοτελική Φιλολογία (13.11.2015)

12χρονοι μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου “Δημήτρης Πικιώνης” στον χώρο της Φιλοτελικής Φιλολογίας (13.11.2015)