Συνεργάτες: AIJP

 

Association Internationale des Journalistes Philatéliques (AIJP)
Διεθνής Ένωση Φιλοτελικών Δημοσιογράφων

Ιστότοπος: www.aijp.org
e-mail: w.maassen@aijp.org
Περιοδικό: The Philatelic Journalist

Η AIJP είναι μία διεθνής ένωση συγγραφέων, εκδοτών και δημοσιογράφων φιλοτελικής φιλολογίας. Ιδρύθηκε το 1962, στην Πράγα, από τον Pierre Séguy, στα ίχνη της προπολεμικής Fédération International de La Presse Philatélique, πρωτοπόρου οργανισμού φιλοτελικού Τύπου παγκοσμίως.

Οι πρωταρχικοί σκοποί της AIJP είναι:
ειρήνη και φιλία και πραγματική προώθηση των πληροφοριών,
καταπολέμηση των πλαστών και της κερδοσκοπίας για την προστασία του φιλοτελισμού,
προώθηση των συμφερόντων των δημοσιογράφων, συγγραφέων και του φιλοτελικού Τύπου,
προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στον φιλοτελικό Τύπο, μετάφραση και διάδοση άρθρων,
υποστήριξη της δημοσίευσης, διανομής και πώλησης σημαντικών έργων φιλοτελικής φιλολογίας και  διασφάλιση της θέσης της φιλοτελικής φιλολογίας στις εκθέσεις.

Το σημερινό Δ.Σ. της AIJP εκλέχθηκε για τετραετή θητεία το 2013. Πρόεδρος: Wolfgang Maassen (Γερμανία); Αντιπρόεδρος: Aad Knikman (Ολλανδία); Αντιπρόεδρος: Giancarlo Morolli RDP (Ιταλία); Γενικός Γραμματέας: Rainer von Scharpen (Γερμανία); Ταμίας: Hans Schwarz (Ελβετία); René Hillesum (Ολλανδία); Marc Bottu (Βέλγιο).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο ιστότοπος της AIJP (www.aijp.org) ανεβάζει μια εξαιρετικά τεκμηριωμένη σημαντική φιλοτελική ιστορία κάθε δύο ή τρεις ημέρες. Κατατάσσεται ασφαλώς μεταξύ των κορυφαίων ιστότοπων φιλοτελικών ειδήσεων και είναι μακράν ο καλύτερα ενημερωμένος σε θέματα φιλοτελικής φιλολογίας.

Η AIJP συνειδητοποίησε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της ΟΕ NOTOS 2015 ήταν να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη φιλοτελική φιλολογία με (α) την αποδοχή συμμετοχών από όλο τον κόσμο και (β) την υιοθέτηση υποβολής ενός αντί δύο αντιτύπων για κάθε έκθεμα φιλολογίας. Προς όφελος τόσο της AIJP όσο και της ΟΕ NOTOS 2015, στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της AIJP χορήγησε αιγίδα στη NOTOS 2015 και διόρισε τον Giancarlo Morolli εκπρόσωπό της στην έκθεση.

Εκπρόσωπος της AIJP στη NOTOS 2015


Ιταλία
Giancarlo MOROLLI RDP
gmorolli@gmail.com