Ειδικές σφραγίδες

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ετοίμασαν μια ειδική σφραγίδα για τη NOTOS 2015 με μεταβλητή ημερομηνία από 4 μέχρι 15 Νοεμβρίου και πέντε ειδικές αναμνηστικές σφραγίδες με σταθερή ημερομηνία.

4-15 Νοεμβρίου 2015
NOTOS 2015 και
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
4 Νοεμβρίου 2015
NOTOS 2015 Συλλεκτική
Εγκαίνια
12 Νοεμβρίου 2015
NOTOS 2015 Διεθνής
Εγκαίνια
13 November 2015
Ημέρα AIJP
14 November 2015
Γενική Συνέλευση AIEP
15 November 2015
Ετήσιο Συνέδριο FEPA