Κανονισμοί

 

Όλοι οι σχετικοί Κανονισμοί και Οδηγίες βρίσκονται συγκεντρωμένοι εδώ για εύκολη λήψη.
Ο Ειδικός Κανονισμός της NOTOS 2015 είναι στα ελληνικά, οι υπόλοιποι στα αγγλικά.

NOTOS 2015 Ειδικός Κανονισμός

FIP GREX (Γενικός κανονισμός της FIP περί εκθέσεων)

FEPA FREGEX (Γενικός κανονισμός της FEPA περί εκθέσεων)

FIP GREV (Γενικός κανονισμός της FIP περί κρίσεων των εκθεμάτων)

FIP SREV Traditional Philately (Παραδοσιακός Φιλοτελισμός)

FIP SREV Postal History (Ταχυδρομική ιστορία)

FIP SREV Postal Stationery (Ταχυδρομικά Μονόφυλλα)

FIP SREV Aerophilately (Αεροφιλοτελισμός)

FIP SREV Astrophilately (Αστροφιλοτελισμός)

FIP SREV Revenues (Χαρτόσημα)

FIP SREV Thematic Philately (Θεματικός Φιλοτελισμός)

FIP SREV Maximaphily (Μαξιμαφιλία)

FIP SREV Philatelic Literature (Φιλοτελική Φιλολογία)

FIP SREV Youth Philately (Φιλοτελισμός Νεότητας)

FIP Guidelines Open Philately (Οδηγίες της FIP για την Ανοικτή Τάξη)

FIP Guidelines One Frame Exhibits (Οδηγίες της FIP για τα εκθέματα ενός πλαισίου)