Με μια ματιά

 • 19-22 Νοεμβρίου 2021, Αθήνα
 • 1.400 πλαίσια (16 φύλλων)
 • Πλούσια Φιλοτελική Φιλολογία περιλαμβανομένων των ψηφιακών έργων

♦♦♦

 • Αιγίδα FEPA (χορηγήθηκε στις 5 Μαΐου 2018)
 • Αιγίδα AIJP (χορηγήθηκε στις 17 Αυγούστου 2018)
 • Αιγίδα AEP (χορηγήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2018)
 • Αναγνώριση FIP (χορηγήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018)

♦♦♦

 • Όλες οι Τάξεις Συναγωνισμού, καθώς και οι Πειραματικές Τάξεις της FIP και της FEPA, περιλαμβανομένων της Ανοικτής, της Σύγχρονης Περιόδου και των Καρτ-Ποστάλ
 • Διακεκριμένη Τάξη (Classe des Champions)
 • Επίτιμη Τάξη (Court of Honour) με προσκεκλημένα εκθέματα

♦♦♦

 • Συμμετοχές από όλες τις ευρωπαϊκες Ομοσπονδίες με δικαιώματα Εθνικού Αντιπροσώπου
 • Συμμετοχές με ευρωπαϊκά εκθέματα από όλον τον κόσμο
 • Συμμετοχές με εκθέματα Φιλοτελικής Φιλολογίας από όλον τον κόσμο

Οφέλη για τους εκθέτες:

 • Πολύ χαμηλά δικαιώματα συμμετοχής (€ 30,00)
 • Μόνο ένα αντίτυπο στα εκθέματα Φιλοτελικής Φιλολογίας

♦♦♦