Αρχική


GRAND PRIX DE LA CLASSE DES CHAMPIONS

Νικητής: Dr. Morani, Vittorio (Italy)
Tuscany 1836 to GPU (up to 30 June 1875) “Letter mail in, from and to Tuscany: routes, rates and charges”

Υποψήφιος: Komnæs, Tom (Norway)
Norwegian Skilling Covers – domestic and abroad

GRAND PRIX INTERNATIONAL

Νικητής: Hackmey, Joseph (Turkey)
Tughra Stamps of The Ottoman Empire 1862-1864

Υποψήφιος: Frenkel, Dmytro (Ukraine)
RSFSR and USSR foreign exchange control stamps 1922-1941

Υποψήφιος: Bornmann, Johannes (Germany)
Nepal, Pre-Philately and Classic

GRAND PRIX NATIONAL

Νικητής: Karagianidis, Anestis (Canada)
Greece: The 1896 Olympic Issue.


.

Μέγας Χορηγός Βασικός συνεργάτης

.

Συνεργάτες

.

Χορηγοί

.

Υποστηρικτές

.

Διοργανωτής