Κριτική ΕπιτροπήΗνωμένο Βασίλειο
Bill Hedley
Επίτιμος Πρόεδρος

Ελλάδα
Γιώργος Θωμαρέης
Πρόεδρος

Δανία
Per Mortensen
Αντιπρόεδρος

Γαλλία
Bernard Jimenez
Γραμματέας

Αυστραλία
Bernie Beston
Σύμβουλος

Ελλάδα
Αντώνης Βιρβίλης RDP
Σύμβουλος


Πολωνία
Dr. Roman Babut
Κριτής

Βουλγαρία
Boncho Bonev
Κριτής

Ρωσία
Aleksei Borodin
Κριτής

Βέλγιο
Koenraad Bracke
Κριτής

Κύπρος
Akis Christou
Κριτής

Δανία
Lars Engelbrecht RDP
Κριτής

Ισπανία
Jose Pedro Gomez-Agüero
Κριτής

Ιταλία
Paolo Guglielminetti
Κριτής

Ηνωμένο Βασίλειο
Christopher Harman RDP
Κριτής

Αυστρία
Dr. Gerald Heschl
Κριτής

Γερμανία
Damian Läge
Κριτής

Ισραήλ
Dr. Eddie Leibu
Κριτής

Γαλλία
Michel Letaillieur
Κριτής

Ουγγαρία
Dr. György Lővei
Κριτής

Φινλανδία
Ari Muhonen
Κριτής

Ελλάδα
Αλέξης Παπαδόπουλος
Κριτής

Σλοβενία
Igor Pirc
Κριτής

Νορβηγία
Ivar Sundsbø
Κριτής

Τουρκία
Turhan Turgut
Κριτής


Ιταλία
Giacomo Bottacchi
Πραγματογνώμων

Γαλλία
J-F Brun RDP
Πραγματογνώμων


Τουρκία
Mehmet Edip Agaogullari
Δόκιμος Κριτής

Γερμανία
Claus Petry
Δόκιμος Κριτής

Ιταλία
Angelo Teruzzi
Δόκιμος Κριτής

Ηνωμένο Βασίλειο
Graham Winters
Δόκιμος Κριτής