Αιτήσεις συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής (Entry forms) είναι ευπρόσδεκτες από:
α. Εκθέτες από την Ευρώπη με οποιοδήποτε έκθεμα
β. Εκθέτες εκτός Ευρώπης με εκθέματα επί πλαισίων σχετικά με την Ευρώπη ή με οποιοδήποτε έκθεμα Φιλοτελικής Φιλολογίας

Οι Αιτήσεις συμμετοχής (Entry forms) υποβάλλονται στη διεύθυνση:
https://cometonotos.hps.gr

Ημερομηνίες υποβολής:
1 Απριλίου 2020 – 31 Μαΐου 2021

Σύντομες οδηγίες για όλους τους εκθέτες:
α. Καλείσθε πρώτα να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μία από τέσσερις επιλογες (Google, Twitter, Facebook ή τοπικό λογαριασμό). Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε την ίδια επιλογή σε περίπτωση που σας ζητηθεί να ξανασυνδεθείτε όταν επισκεφθείτε εκ νέου τον ιστότοπο.
β. Πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τη φόρμα Προσωπικά (PERSONAL) πριν υποβάλετε μια Αίτηση συμμετοχής (ENTRY FORM).
γ. Μπορείτε να υποβάλετε όσες Αιτήσεις συμμετοχής (ENTRY FORMS) επιθυμείτε.
δ. Mπορείτε να παραλάβετε ένα αντίγραφο του τι έχετε υποβάλει. Δείτε τη μαύρη ταινία με το εικονίδιο του εκτυπωτή κάτω από τις τέσσερις επιλογές στα Βήματα (STEPS).
ε. Μπορείτε να επιστρέψετε οποτεδήποτε, να διορθώσετε κάποια αίτηση και να την υποβάλετε εκ νέου.
στ. Οι τελικοί πίνακες με τα εκθέματα που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο (και θα αποτελούν τον ψηφιακό κατάλογο της έκθεσης) θα περιλαμβάνουν τις φωτογραφίες όλων των εκθετών. Είναι ευκαιρία να γνωριστούμε! Μην παραλείψετε τη φωτογραφία σας από τη φόρμα Προσωπικά (PERSONAL).

Πρόσθετες πληροφορίες για τους εκθέτες απο την Ευρώπη:
ζ. Τη στιγμή της υποβολής μιας Αίτησης συμμετοχής (ENTRY FORM), ένα αντίγραφο της φόρμας στέλνεται αυτομάτως με e-mail στον αντίστοιχο Εθνικό Αντιπρόσωπο. Εάν ο Εθνικός Αντιπρόσωπος δεν έχει διορισθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή από την Ομοσπονδία σας, το αντίγραφο της φόρμας θα κατευθυνθεί στο e-mail της Ομοσπονδίας.
η. Κάθε Αίτηση συμμετοχής (ENTRY FORM) υπόκειται στην έγκριση του αντίστοιχου Εθνικού Αντιπροσώπου. Επομένως, κάθε Αίτηση συμμετοχής (ENTRY FORM) θεωρείται γενικά έγκυρη από την Οργανωτική Επιτροπή, εκτός εάν και μέχρι ο αντίστοιχος Εθνικός Αντιπρόσωπος να στείλει αίτημα στην Οργανωτική Επιτροπή με σκοπό την ακύρωσή της.