Πρόγραμμα

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
11:00-24:00 … Άφιξη Αντιπροσώπων και Κριτών, Ανάρτηση εκθεμάτων

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
12:00-20:00 … Έκθεση ανοικτή στο κοινό (Ημέρα 1)
18:00 … Εγκαίνια

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
10:00-18:00 … Έκθεση ανοικτή στο κοινό (Ημέρα 2)
10:00-15:45 … A. Karamitsos: Εξέταση λαχνών
11:00-13:00 … ΕΦΕ Εορτή Μεταλλίων 2016-2021 (προτεραιότητα στις προσκλήσεις)
16:30-18.30 … Συνάντηση Εκπροσώπων Balkanfila (μόνο σύνεδροι)
16:00-19:00 … A. Karamitsos: Ζωντανή Δημοπρασία

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021
10:00-18:00 … Έκθεση ανοικτή στο κοινό (Ημέρα 3)
10:00-12:00 … Παρουσίαση βιβλίων από την Heinrich Köhler Stamp Auctions
12:00-14:00 … Παρουσίαση νέων εκδόσεων από τα ΕΛΤΑ
14:00-16:00 … Παρουσίαση βιβλίου από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
16:00-18:00 … Παρουσίαση του Museum of Philately από την David Feldman SA

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
10:00-16:00 … Έκθεση ανοικτή στο κοινό (Ημέρα 4)
10:00-12:00 … Critique: Συνάντηση κριτών-εκθετών
12:00-14:00 … Ετήσια Γενική Συνέλευση AEP 2021 (μόνο σύνεδροι)
16:00-19:00 … Αφαίρεση και επιστροφή εκθεμάτων
20:00-23:00 … Δείπνο βραβεύσεων

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021
09:00-13:00 … Συνέδριο FEPA 2021 (μόνο σύνεδροι)