Ανθρώπινο Δυναμικό

H Οργανωτική Επιτροπή της NOTOS 2021 περιλαμβάνει τρεις ομάδες. Κατά καιρούς εντάσσονται νέα μέλη ανάλογα με τον προγραμματισμό της Ο.Ε.
 

  • την Επιχειρησιακή Ομάδα
Κώστας
Χαζάπης
Επικεφαλής
Νίκος
Μαλλούχος
Αναπληρωτής
Ιωακείμ
Χαλβατζιδόπουλος
.
Λορέντζος
Χαζάπης
Χρήστος
Γκίκας
Νίκος
Βαρουξής
  • την Ομάδα Διαχείρισης Εκθετών-Εκθεμάτων
Ανδρέας
Νικολαΐδης
General
Commissioner
Αντώνης
Μανωλούδης
Βοηθός General
Commissioner
Αντώνης
Βιρβίλης RDP
Σύμβουλος
Φιλοτελισμού
  • Σύμβουλους και Συνεργάτες
Γιώργος
Σωτηρόπουλος
Σύμβουλος και
Διαχειριστής Λέσχης Ερμής
Μυρσίνη
Βαρδοπούλου Ph.D.
Υπεύθυνη
Καλλιτεχνικού-Δημιουργικού
Louis
Fanchini
Μεταφραστής
γαλλικής
Αλέξης
Σαββόπουλος
Σύμβουλος πληροφορικής και
Μεταφραστής γερμανικής

 
Καθώς θα πλησιάζουμε στο χρόνο πραγματοποίησης της έκθεσης, ειδικευμένοι εθελοντές θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το 2015 είχαμε 53 εθελοντές και εθελόντριες. Το 2021 φιλοδοξούμε αυτός ο αριθμός να ξεπεραστεί κατά πολύ!