Η Μεγάλη Συνάντηση των Σολφερίνο

Χωρίς αμφιβολία το πλέον περιζήτητο ελληνικό γραμματόσημο. Μία χρωματική ποικιλία 40λέπτου του 1871 τυπωμένο στο ροζ-λιλά χρώμα των αριθμών ελέγχου, αντί των συνήθων ροζ-σιτόχρωμων ή κίτρινων-σιτόχρωμων αντιτύπων εκείνων των εκτυπώσεων.
Ονομάστηκε “Σολφερίνο” από την αιματηρή μάχη του 1859, ανάμεσα στα γαλλο-ιταλικά και τα αυστριακά στρατεύματα.

Δεκατρία μόλις Σολφερίνο φαίνεται ότι έχουν επιζήσει μέχρι σήμερα, όλα σφραγισμένα. Ένα σε φάκελο και ένα σε απόκομμα. Δύο από αυτά, κάποτε αποτέλεσαν ζεύγος, κάποια στιγμή αποχωρίστηκαν, και μόλις το 2018 βρέθηκαν και πάλι πλάι-πλάι στην ίδια συλλογή! Όλα τα γραμματόσημα έχουν ακυρωθεί με τη στικτή “2” του ταχυδρομικού γραφείου Πειραιά ή με το χρονολογικό σήμαντρο του ίδιου γραφείου.

Οι μοναδικές θέσεις τους στην πλάκα, επιβεβαιωμένες από ανεξάρτητους μελετητές, και οι τρεις ημερομηνίες που ανιχνεύονται στα χρονολογικά τους σήμαντρα (12-14 Ιουλίου 1871) οδηγούν στο πλέον πιθανό συμπέρασμα ότι ένα μόλις φύλλο από τα Σολφερίνο πρέπει να καταναλώθηκε από τη θυρίδα του ταχυδρομικού γραφείου του Πειραιά.

Μέχρι στιγμής, έντεκα από τα δεκατρία αντίτυπα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη NOTOS 2021.

Λεπτομέρειες για την κατάταξή τους:
(α) L. N. Williams, Encyclopaedia of Rare and Famous Stamps, David Feldman S.A., Geneva, 1993 και M. Τσεριώτης στο The Collection (I), David Feldman S.A., Geneva, 2002.
(β) N. Z. Ζαφειρακόπουλος, “Το Solferino”, Φιλοτέλεια αρ. 612/2002.


Θέση στην πλάκα: 51

Κατάταξη: Williams no. XII, Ζαφειρακόπουλος αρ. 1

Προέλευση: Γ. Ζαχαριάδης

Εκθέτης:
Marcus Orsi

Εκθέτης:
Σταύρος
Ανδρεάδης

Θέση στην πλάκα: 29

Κατάταξη: Williams no. VIII, Ζαφειρακόπουλος αρ. 6

Προέλευση: Κ. Ζηνόπουλος, H.G. Jones, R.A.G. Lee (Maximus), Γ. Ζαχαριάδης


Εκθέτης:
Σταύρος
Ανδρεάδης

Γραμματόσημο αριστερά: Θέση στην πλάκα: 91

Γραμματόσημο αριστερά: Κατάταξη: Williams no. I, Ζαφειρακόπουλος αρ. 2b

Γραμματόσημο αριστερά: Προέλευση: A. Οικονομίδης, Χ. Μπίνος (Sparta), Γ. Ζαχαριάδης, Ξ. Γιαταγάνας

Γραμματόσημο δεξιά: Θέση στην πλάκα: 92

Γραμματόσημο δεξιά: Κατάταξη: Williams no. IV, Ζαφειρακόπουλος αρ. 2a

Γραμματόσημο δεξιά: Προέλευση: A.L. Pemberton, N. Αλφιέρης, H. Nagele, Γ. Κότσης, A. Καδινόπουλος


Εκθέτης:
Ηλίας
Τεμπέλης

Θέση στην πλάκα: 112

Κατάταξη: Williams no. IX, Ζαφειρακόπουλος αρ. 9

Προέλευση: J. Janky, N. Βασδέκης, E. Μαυρίδης


Εκθέτης:
Ξενοφών
Γιαταγάνας

Θέση στην πλάκα: 131

Κατάταξη: Williams no. III, Ζαφειρακόπουλος αρ. 11

Προέλευση: Α. Αργυρόπουλος, Χ. Μπίνος (Sparta), Γ. Ζαχαριάδης, Σ. Ανδρεάδης


Εκθέτης:
ανώνυμος

Θέση στην πλάκα: 31

Κατάταξη: Williams no. XI, Ζαφειρακόπουλος αρ. 10

Προέλευση: H.C.V. Adams, Μ. Κονιαλίδης


Εκθέτης:
ανώνυμος

Θέση στην πλάκα: 140

Κατάταξη: Williams no. V, Ζαφειρακόπουλος αρ. 12

Προέλευση: H. Bloch


Εκθέτης:
Αργύρης
Καραμήτσος

Θέση στην πλάκα: 87

Κατάταξη: Williams no. VΙΙ, Ζαφειρακόπουλος αρ. 7

Προέλευση: H.G. Jones, R.A.G. Lee (Maximus), Γ. Ζαχαριάδης


Εκθέτης:
ανώνυμος

Θέση στην πλάκα: 77

Κατάταξη: Williams no. XΙIΙ, Ζαφειρακόπουλος αρ. 5

Προέλευση: H. Sassenhausen, Ε. Μαυρίδης


Εκθέτης:
ανώνυμος

Θέση στην πλάκα: 136

Κατάταξη: Williams no. X, Ζαφειρακόπουλος αρ. 13

Προέλευση: Judd, P. Holcombe, G. Trefonas, Ν. Βασδέκης, Ε. Μαυρίδης