Η ανασύσταση της πλάκας του 20λέπτου της Μεγάλης Κεφαλής

Η πλάκα του 20λέπτου του 1861 της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή είχε διαλυθεί κάποια στιγμή στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως μας πληροφόρησε ο Κωνσταντινίδης στη Μελέτη ήδη από το 1933. Τα κομμάτια της αποθηκεύτηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο κατά τα πρώτα χρόνια και, στη συνέχεια, στο Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο, όταν αυτό ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1970.
Από τα 150 έκτυπα, μέχρι σήμερα έχουν επιζήσει τα 121, τα υπόλοιπα αγνοούνται ακόμη, τουλάχιστον από τα χρόνια της Μελέτης, όπου γίνεται σαφής αναφορά στα χαμένα έκτυπα.

Το 2019, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της ΟΕ NOTOS 2021 προς το Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο, δόθηκε η άδεια να γίνει η προσπάθεια για την ανασύσταση της πλάκας. Ο Στέφανος Καλλιγάς, βαθύς γνώστης της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή, ανέλαβε να μελετήσει διεξοδικά και εξαντλητικά τα 121 έκτυπα, με σκοπό να αναγνωρίσει τις θέσεις τους στην πλάκα.
Στις 14 Οκτωβρίου 2020 είχε επιβεβαιώσει τη θέση στην πλάκα και των 121 εκτύπων.

Γραμματόσημο 20 λεπτών Έκτυπο πλάκας 20 λεπτών
Η ανασύσταση της πλάκας των 121 εκτύπων των 20 λεπτών

Η ανασύσταση της πλάκας των 121 εκτύπων των 20 λεπτών (πίσω όψη)

Η κενή βάση των εκτύπων