Η ίδρυση του Ελληνικού Ταχυδρομείου

Εκθέτης: Γενικά Αρχεία του Κράτους

Έκθεμα: Η ίδρυση του Ελληνικού Ταχυδρομείου

Από τη δεύτερη κιόλας χρονιά της Επανάστασης του 1821 διεφάνη η επείγουσα ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική ταχυδρομική υπηρεσία. Θα έπρεπε να διεκπεραιώνει διαταγές και μηνύματα ανάμεσα στις μονάδες στις θέσεις μάχης ή/και τα στρατηγεία τους.

Αρχικά, η υπηρεσία ανατέθηκε στον Αθανάσιο Καρδαρά, υπό τις διαταγές του στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κάθε χρόνο, μέχρι το τέλος του πολέμου, και μετά από διαγωνισμό, μόνιμος εργολάβος της ταχυδρομικής υπηρεσίας αναλάμβανε ο Α. Καρδαράς, ο μοναδικός την εποχή εκείνη ο οποίος διέθετε τα κατάλληλα μέσα και την ικανότητα να ολοκληρώνει το έργο.

Το έκθεμα περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα από την πρώιμη περίοδο της Επανάστασης μέχρι τα πρώτα χρόνια της αναγνώρισης του νέου κράτους. Κάθε ένα από αυτά αφηγείται το δικό του κομμάτι της ιστορίας της ίδρυσης του Ελληνικού Ταχυδρομείου.

Αντώνης Βιρβίλης RDP FRPSL

Έγγραφο από το Ναύπλιο της 22 Μαΐου 1825, προς το Υπουργείο της Αστυνομίας, ζητώντας στάβλους,, κριθάρι και άχυρο για τα δεκαπέντε άλογα των ταχυδρόμων, καθώς και για καταλύματα των ίδιων των ταχυυδρόμων.
Η ταχυδρομική σύμβαση μεταξυ Α. Καρδαρά και κυβέρνησης για την περίοδο 1827-1828
Επιστολή του Α. Καρδαρά προς τον Ιωάννη Καποδίστρια (1828),
συστήνοντας τον εαυτό του στον πρώτο Κυβερνήτη της χώρας,
ζητώντας κατά κάποιον τρόπο την προστασία του, ώστε να συνεχίσει το ταχυδρομικό του έργο

Εκθέτης: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Έκθεμα: Η κληρονομιά του Köllnberger

Ludwig Köllnberger (Salzburg 1811 – Aschau, Βαυαρία, 1892). Κατατάχθηκε ως εθελοντής στο 8ο Βαυαρικό Σύνταγμα Πεζικού και το 1833 εντάχθηκε στον Ελληνικό Βασιλικό Στρατό. Υπηρέτησε ως ανθυπολοχαγός στο 6ο Τάγμα Πεζικού μέχρι το 1838.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο νεογέννητο Βασίλειο, παρήγαγε έναν σημαντικό αριθμό ζωγραφικών έργων με παραστάσεις όλων των ειδών από τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, σε ακουαρέλα και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 25×20 εκ. Με την επιστροφή του στην πατρίδα του και πιθανότατα μετά τον θάνατό του, τα έργα του αποτέθηκαν στο Τμήμα Πολέμου των Γενικών Αρχείων της Βαυαρίας.

Το 1909, Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία ανέθεσε στον ζωγράφο Hans Hanke από το Μόναχο να αναπαράγει πλήρως τη δίτομη συλλογή των έργων του. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο πρώτος τόμος και μαζί όλα τα περιεχόμενα έργα του χάθηκαν. Σήμερα, 41 διαφορετικά ακριβή αντίγραφα του Hanke εκτίθενται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα.

Αντίγραφο του Hanke του έργου του Köllnberger
“Ο δεύτερος πεζικός λόχος των Βαυαρών σε κατάσταση απελπισίας…”.
Αναπαριστά τη σκορπισμένη αλληλογραφία έξω από τον σάκο που βρίσκεται στη σέλα του γαϊδάρου
και αποτελεί μια σπάνια αναφορά στη μεταφορά της αλληλογραφίας στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1830.

Exhibitor: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Exhibit: Οργανισμός Ταχυδρομείου (1829)

Έγγραφο του Γραμματέα της Επικράτειας (Πρωθυπουργού) Νικολάου Σπηλιάδη της 7 Μαΐου 1829, το οποίο περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τη δομή και τη λειτουργία του ταχυδρομείου στην Πελοπόννησο. Εκείνη τη χρονιά, το ταχυδρομείο στην Πελοπόννησο είχε στη διάθεσή του έναν επιστάτη, ένα μικρό πλοιάριο, 16 έφιππους και 9 πεζούς ταχυδρόμους.