Anthony
Manoloudis
2022-
Ioakeim
Chalvatzidopoulos
2016-2021
George
Sparis
2012-2015
Theodore
Papaeliou
1998-2011
Anthony
Virvilis
1984-1997
Spyridon
Tsaltas
1982-1983
Efstratios
Faippeas
1978-1981
Athanasse
Zervopoulos
1945-1949
Stephanos
Macrymichalos
1937-1944
1950-1977
John
Soliotis
1937
Panos
Savidis
1933-1936
Andreas
Bairas
1930-1932
Mark
Mindler
1929
Anthony
Christomanos
1928
Othon
Rentzos
1925-1927