Αντώνης
Μανωλούδης
2022-
Ιωακείμ
Χαλβατζιδόπουλος
2016-2021
Γιώργος
Σπάρης
2012-2015
Θεόδωρος
Παπαηλιού
1998-2011
Αντώνης
Βιρβίλης
1984-1997
Σπυρίδων
Τσάλτας
1982-1983
Ευστράτιος
Φαιππέας
1978-1981
Αθανάσιος
Ζερβόπουλος
1945-1949
Στέφανος
Μακρυμίχαλος
1937-1944
1950-1977
Ιωάννης
Σολιώτης
1937
Πάνος
Σαββίδης
1933-1936
Ανδρέας
Μπαΐρας
1930-1932
Μάρκος
Μίνδλερ
1929
Αντώνιος
Χρηστομάνος
1928
Όθων
Ρέντζος
1925-1927