Μεγαλώνουμε!

23 Απριλίου 2015: Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν πριν μερικές ημέρες. Οι εκθέτες ζήτησαν 1116 πλαίσια στις τάξεις συναγωνισμού και η Φιλοτελική Φιλολογία ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές. Η ΟΕ απεφάσισε να φιλοξενήσει 1200 πλαίσια συνολικά, περιλαμβανομένων των εκθεμάτων που θα προσκληθούν. Ο συνολικός χώρος τις έκθεσης θα φθάσει τα 3500 τ.μ. Πλην των προσκεκλημένων χωρών, θα λάβουν μέρος και εκθέτες εκτός Νότου, οπότε η αναμενόμενη συμμετοχή είναι πλέον 36 χώρες.