Πρώτες φωτογραφίες από την προετοιμασία

1 Νοεμβρίου 2015: Αναρτήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από την προετοιμασία του εκθεσιακού κέντρου: https://hps.gr/notos2015/el/images/