Τελευταία ημέρα για αιτήσεις Φιλολογίας

30 Ιουνίου 2015: Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις τάξεις L1-L4 της Φιλοτελικής Φιλολογίας. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στην ιστοσελίδα hps.gr/notos2015/el/entry-form/ και μπορεί να υποβληθεί μόνο από τη σελίδα αυτή.