ΕπίτιμηΤάξη

Η ΟΕ επιβεβαιώνει ότι τρία εκθέματα παγκόσμιας κλάσης απεδέχθησαν την πρόσκλησή της και θα μετάσχουν στην Επίτιμη Τάξη (Court of Honour) της NOTOS 2015 τον Νοέμβριο: (α) “Κλασική Γαλλία” του Joseph Hackmey, Μεγάλο Βραβείο Έκθεσης στην Israel 2008, (b) “Ταχυδρομική ιστορία της Ελλάδας 1861-1885” του Norbert Frenes, Μεγάλο Βραβείο Έκθεσης στη WIPA 2000, και (γ) “Κασσάνδρα – Μεγάλη κεφαλή Ερμή” του Σταύρου Ανδρεάδη, υποψήφιο για το Μεγάλο Βραβείο της Portugal 2010.