Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας

7 Οκτωβρίου 2015: Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας θα συμμετάσχει στη NOTOS 2015 με ένα εντυπωσιακό έκθεμα για την εταιρεία Ασπιώτη, ηγέτη των εκτυπώσεων για σχεδόν το σύνολο του 20ου αιώνα. Το έκθεμα θα αναπτυχθεί σε 60 τ.μ. και θα αναδεικνύει κυρίως τα στάδια παραγωγής των γραμματοσήμων (προσχέδια καλλιτεχνών, δοκίμια κτλ.), θα περιλαμβάνει όμως και δείγματα από μεγάλη ποικιλία άλλων προϊόντων της εταιρείας Ασπιώτη, καθώς και δείγματα από άλλες συλλογές της Εθνικής Τράπεζας.