Δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός

Ο ισολογισμός (https://hps.gr/notos2015/el/balance-sheet/) ετοιμάστηκε από τον Ταμία και εγκρίθηκε από την ΟΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2015. Θα δημοσιευθεί επίσης στα επόμενα τεύχη του FEPA News και της Φιλοτέλειας.