Αναρτήθηκαν οι πίνακες εκθεμάτων και κριτών

2 Ιουλίου 2015: Οι πλήρεις πίνακες των εκθεμάτων κατά τάξη, κατά χώρα και ανά εκθέτη μόλις αναρτήθηκαν. Τα ονόματα της διεθνούς κριτικής επιτροπής και της επιτροπής πραγματογνωμόνων της NOTOS 2015 επίσης αναρτήθηκαν σήμερα.