Τελευταία υπενθύμιση για αίτηση συμμετοχής

27 Μαρτίου 2015: Αυτή είναι η τελευταία υπενθύμιση για τις αιτήσεις πριν την προθεσμία της 31 Μαρτίου. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να στείλετε την αίτηση συμμετοχής στη NOTOS 2015, εάν ασφαλώς δεν το έχετε ήδη κάνει. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στον ιστότοπο της έκθεσης hps.gr/notos2015/el/entry-form/ και μπορεί να υποβληθεί μόνο από τη σελίδα αυτή.