[Συλλεκτική] Οδηγός Συμμετοχής

 

Οδηγός Συμμετοχής στην
Πανελλήνια Συλλεκτική Έκθεση NOTOS 2015

Άρθρο 1. Διοργάνωση

 • Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρία διοργανώνει μη συναγωνιστική έκθεση, με την επωνυμία “Πανελλήνια Συλλεκτική Έκθεση NOTOS 2015”, εφεξής “NOTOS 2015 Συλλεκτική”.
 • Εκτός των φιλοτελικών εκθεμάτων, η έκθεση θα περιλαμβάνει και ποικιλία άλλων συλλεκτικών αντικειμένων και τεκμηρίων.
 • Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής (εφεξής ΟΕ) είναι να αναδείξει και να προβάλει τον πλούτο του συλλεκτικού κόσμου και να δημιουργήσει στενότερες σχέσεις μεταξύ των συλλεκτών.
 • H έκθεση θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106, 12135 Περιστέρι, από 4 έως 10 Νοεμβρίου 2015.

Άρθρο 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Η “NOTOS 2015 Συλλεκτική” είναι ανοικτή σε κάθε συλλέκτη.
 • Εν γένει, τα εκθέματα θα τοποθετηθούν στα ειδικά εκθεσιακά πλαίσια των ΕΛΤΑ. Ένα έκθεμα όμως μπορεί να εκτεθεί σε ειδικες προθήκες που θα διαθέσει ο ίδιος ο εκθέτης, μετά από σχετική συνεννόηση με την ΟΕ.
 • Λόγω των περιορισμών που απορρέουν από τον διαθέσιμο χώρο, η τελική σύνθεση και έκταση των εκθεμάτων θα αποφασιστεί από την ΟΕ.

Άρθρο 3. Μέγεθος και διάθεση πλαισίων

 • Οι ωφέλιμες διαστάσεις των πλαισίων είναι 1,00 μ. x 1,20 μ. (πλάτος / ύψος). Σε κάθε πλαίσιο τοποθετούνται 16 φύλλα εκθέματος (4 σειρές των 4 φύλλων η κάθε μια), μέγιστων διαστάσεων
  240×297 χιλ. (σημαντικά μεγαλύτερων των Α4). Φαρδύτερα φύλλα μπορούν να εκτεθούν, με πρόβλεψη αλληλοεπικάλυψης. Για φύλλα διαφορετικών διαστάσεων οι εκθέτες πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ασφαλούς ανάρτησής τους στα διατιθέμενα πλαίσια.
 • Επισημαίνεται ότι, μεταξύ της επιφάνειας ανάρτησης των εκθεμάτων και του υαλοπίνακα ασφαλείας του πλαισίου, μεσολαβεί απόσταση ενός εκατοστού (0,01 μ.). Κατά συνέπεια, εκθέματα με μεγαλύτερο πάχος δεν μπορούν να εκτεθούν στα συγκεκριμένα πλαίσια. Μπορούν, ωστόσο, να τοποθετηθούν σε ειδικές προθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Άρθρο 4. Αιτήσεις και αποδοχή

 • Οι εκθέτες συμπληρώνουν χωριστή αίτηση για κάθε έκθεμα.
 • Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2015.
 • Οι εκθέτες θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή όχι της αίτησής τους μέχρι την 30η Απριλίου 2015 και, σε καταφατική περίπτωση, για τον αριθμό των πλαισίων που τους διατίθενται. Οι εκθέτες οφείλουν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 31η Μαΐου 2015.

Άρθρο 5. Εισφορά συμμετοχής

 • Η εισφορά συμμετοχής καθορίστηκε στο συμβολικό ποσό των 3 ευρώ για κάθε εκθεσιακό πλαίσιο, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των γενικών εξόδων της έκθεσης (φύλαξη του χώρου, φωτισμός κτλ.).
 • Η εισφορά συμμετοχής καταβάλλεται μέχρι την 31η Μαΐου 2015.

Άρθρο 6. Διαχείριση εκθεμάτων

 • Τα εκθέματα θα πρέπει να προσκομιστούν από τους ίδιους τους εκθέτες ή εκπροσώπους τους στον χώρο της έκθεσης στις 3 Νοεμβρίου 2015. Θα παραληφθούν από την ΟΕ επί των πλαισίων. Αντιστρόφως, μετά τη λήξη της έκθεσης, θα παραδοθούν επίσης επί των πλαισίων.
 • Ενδεχόμενες δαπάνες μεταφοράς προθηκών βαρύνουν αποκλειστικά τον εκθέτη.
 • Οποιοδήποτε αίτημα για επιστροφή, υποκατάσταση μέρους ή αφαίρεση εκθέματος κατά τη διάρκεια της περιόδου της έκθεσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Άρθρο 7. Μέτρα ασφαλείας

 • Η Οργανωτική Επιτροπή θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εντούτοις, η Οργανωτική Επιτροπή, η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, οι εθελοντές, οι απασχολούμενοι -με οποιαδήποτε σχέση- κατά τη διάρκεια της έκθεσης όπως και το προσωπικό του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη για απώλεια ή ζημία, μερική ή ολική, που ενδεχομένως προκύψει σε οποιοδήποτε έκθεμα κατά την παραλαβή, την τοποθέτηση, την έκθεση, την αφαίρεση από τα πλαίσια και τη φύλαξή του, μέχρι την παράδοση ή αποστολή του στον εκθέτη. Συνεπώς, συνιστάται μετ’ επιτάσεως στους εκθέτες να μεριμνήσουν για την ασφαλιστική κάλυψη των εκθεμάτων τους, κατά παντός κινδύνου, τόσο κατά τη μεταφορά τους προς και από τον χώρο της έκθεσης, όσο και κατά την παραμονή τους σε αυτόν.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις εκθέτη

 • Ο εκθέτης με την υποβολή της αίτησης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Οδηγό Συμμετοχής.
 • Ο εκθέτης οφείλει με την κατάλληλη συσκευασία να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εκτιθεμένων αντικειμένων και την ευχερή ανάρτησή τους.
 • Η εισαγωγική σελίδα των εκθεμάτων, εφόσον υπάρχει, πρέπει να είναι γραμμένη στα ελληνικά.
 • Οι εκθέτες, των οποίων οι αιτήσεις τους θα γίνουν αποδεκτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση έναντι της ΟΕ να συμμετάσχουν στην έκθεση.

Άρθρο 9. Επικοινωνία

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νίκος Μαλλούχος (e-mail: nikos.mallouchos@gmail.com)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Οργανωτική Επιτροπή “NOTOS 2015”, Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, Ακαδημίας 57, 10679 Αθήνα.
  e-mail: notos2015@hps.gr
  ιστότοπος: http://www.hps.gr/notos2015

Αθήνα, Νοέμβριος 2014

 

Πανελλήνια Συλλεκτική Έκθεση NOTOS 2015
what-is-itΤι είναι; general-infoΓενικές πληροφορίες guidelinesΟδηγός Συμμετοχής Εκθέτες και εκθέματα