Η Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Ελλάδας, βράβευσε την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία με την ευκαιρία των πενήντα χρόνων από την ίδρυσή της. Η βράβευση περιλάμβανε και το περιοδικό “Φιλοτέλεια”, επίσημο όργανο της Εταιρείας “…διά τη δημοσίευσιν άρθρων υψηλής επιστημονικής στάθμης”.

Η βράβευση ανακοινώθηκε σε πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών στις 30 Δεκεμβρίου 1975.