ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΕ!

Για να γίνετε μέλος στην ΕΦΕ και να λαμβάνετε δωρεάν το περιοδικό Φιλοτέλεια, ακολουθήστε τα επόμενα απλά βήματα.

(α) Γνωρίστε τι πρέπει να πληρώσετε:

 • Ετήσια συνδρομή
  • Ελλάδα με Έντυπη Φιλοτέλεια: €40,00
  • Ευρώπη με Έντυπη Φιλοτέλεια: €55,00
  • Εκτός Ευρώπης με Έντυπη Φιλοτέλεια: €60,00
  • Ψηφιακή Φιλοτέλεια (για όλους): €30,00
 • Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής
  • Ελλάδα: €5,00
  • Εκτός Ελλάδας: €10,00

(β) Ενημερωθείτε για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Από τις 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία Δεδομένων, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία (ΕΦΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 57, ΤΚ 10679, τηλ. 210-3621125, e-mail: hps@hps.gr, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει σχετικά όπως παρακάτω:

α. Η ΕΦΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία αναγράφονται στην παρούσα αίτηση (παρ. (γ) παρακάτω), με σκοπό την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο πάντα της εξυπηρέτησης των σκοπών της ΕΦΕ, καθώς και την ταχυδρομική αποστολή του περιοδικού “Φιλοτέλεια” στη διεύθυνση που θα δηλώσετε.

β. H ΕΦΕ διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρει ή μοιράζεται με τρίτους.

γ. Η ΕΦΕ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων σας και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

δ. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο/αρμόδιο προσωπικό της ΕΦΕ.

ε. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται στο αρχείο της γραμματείας της ΕΦΕ για όσο διάστημα παραμένετε μέλος της ΕΦΕ και για εύλογο χρονικό διάστημα στη συνέχεια.

στ. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης), να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη γραμματεία της ΕΦΕ (e-mail: hps@hps.gr ).

(γ) Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής μέλους:

Παρακαλούμε φροντίστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα, ιδίως αυτά με τον κόκκινο αστερίσκο.

Με την επιλογή του πλήκτρου “Υποβολή” στο τέλος της αίτησης δηλώνετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους της παρ. (β) για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προσοχή! Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής πρέπει να καταβληθεί και η κατάλληλη συνδρομή όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα.

(δ) Στείλτε την πληρωμή σας στην ΕΦΕ:

Επιλέξτε την περιοχή σας καθώς και τη μορφή της Φιλοτέλειας 

Μετά, έρχεται η σειρά μας…

Το όνομα σας θα περιληφθεί αμέσως στον κατάλογο συνδρομητών της Φιλοτέλειας. Με την επόμενη αποστολή του περιοδικού, θα σας σταλούν όλα τα προηγούμενα τεύχη της χρονιάς.

Ως νέο μέλος της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας, θα χαρούμε πολύ να σας καλωσορίσουμε και να σας ξεναγήσουμε στο εντευκτήριο, με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείτε στην περιοχή.