ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ


Μελέτη επί του Ελληνικού Γραμματοσήμου – Τόμος Α΄ (ελληνικά – γαλλικά)
Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
επ. Τρύφων Κωνσταντινίδης
18×24 εκ., σελ. 514, Αθήνα 1933 (ψηφιακή αναπαραγωγή 2008)
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: (pdf): € 50,-


Μελέτη επί του Ελληνικού Γραμματοσήμου – Τόμος Β΄ (ελληνικά – γαλλικά)
Μικρή Κεφαλή Ερμή, Έκδοση Α΄ Ολυμπιακών Αγώνων, Επισημάνσεις 1900-01
επ. Τρύφων Κωνσταντινίδης
17×24 εκ., σελ. 120, Αθήνα 1937
Έντυπη έκδοση: € 20,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει