Η Φιλοτελική Βιβλιοθήκη αποτελεί αριθμημένη σειρά αυτοτελών τευχών, ανάτυπα άρθρων ή μελετών, που έχουν δημοσιευθεί κατά το παρελθόν στη “Φιλοτέλεια”.

* Στην ψηφιακή έκδοση, τα ανάτυπα αρ. 47-61 έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης κειμένου.


Αρ. 61
Θ. Παπαηλιού, “Η ταχυδρομική ιστορία των Αθηνών 1882-1912” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 148, ασπρόμαυρο, ISBN: 978-960-98274-9-2, Αθήνα 2014
Έντυπη έκδοση: € 13,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 10,-


Αρ. 60
Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, “Η διακίνηση της αλληλογραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο (14ος-19ος αι.)” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 25, ISBN: 978-960-98274-6-1, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 59
F. Kiddle, “Perkins Bacon & Co. Εκτύπωση και ιστορικό των Ολυμπιακών γραμματοσήμων του 1906” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 16, ISBN: 978-960-98274-5-4, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 58
Κ. Χαζάπης, “Τα αντάρτικα γραμματόσημα” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 37, ISBN: 978-960-98274-4-7, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 57
Σ. Μπόζοβιτς, “Το Κίνημα του ‘35” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 29, ISBN: 978-960-98274-3-0, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 56
Μ. Μυλωνάκης, “Το Κίνημα του Θερίσου” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 37, ISBN: 978-960-98274-2-3, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 55
Γ. Σπάρης, “Η αναμνηστική έκδοση των Α΄ Ολυμπιακών Αγώνων” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 29, ISBN: 978-960-98274-1-6, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 54
Ν. Ζαφειρακόπουλος, “Οι ταχυδρομικές σφραγίδες την περίοδο κυκλοφορίας των πρώτων Ολυμπιακών γραμματοσήμων” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 20, ISBN: 978-960-98274-0-9, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 53
Α. Πάσχος, “Ελληνικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης 1835-1881” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 25, ISBN: 978-960-90098-9-8, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 52
Π. Λεούσης, “Τα εικονογραφημένα μονόφυλλα της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 1901-1903 και η θεματική τους ταξινόμηση” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 17, ISBN: 978-960-90098-8-1, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 51
Ν. Ζαφειρακόπουλος, “Το Solferino” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 35, ISBN: 978-960-90098-7-4, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 50
Κ. Χαζάπης, “Η βουλγαρική κατοχή στην Ελλάδα 1941-44” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 36, ISBN: 978-960-90098-6-7, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 49
Α. Πάσχος, “Η Ρ.Ο.Π.иΤ. και το Ρωσικό ταχυδρομικό γραφείο Θεσσαλονίκης” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 25, ISBN: 978-960-90098-5-0, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 48
Σ. Μπόζοβιτς, “Μυστικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 52, ISBN: 978-960-90098-4-3, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 47
Α. Βιρβίλης, “Οι Πολωνικές εκδόσεις του 1934” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 48, ISBN: 978-960-90098-3-6, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 46
Θ. Παπαηλιού, “Το κλείσιμο των ξένων ταχυδρομείων στη Νέα Ελλάδα 1914” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 72, Αθήνα 1995
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 45
Ι. Π. Νταής, “Η δραχμή των Τοπείων 1927. Εκδόσεις De La Rue. Μέθοδος ανεύρεσης και καταγραφής των σφαλμάτων πλαισίου με Η/Υ” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 204, Αθήνα 1986
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 44
Ι. Γ. Βαγιάκης, “Οι Έλληνες κρατούμενοι στα ιταλικά στρατόπεδα αιχμαλώτων κατά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 24, Αθήνα 1986
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 43
Ε. Φαϊππέας, “Γενικές φιλοτελικές γνώσεις” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 23, Αθήνα 1984
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 42
Δ. Ι. Γιαννούδης “Πλαστές σφραγίδες και φιλοτελικά κατασκευάσματα” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 37, Αθήνα 1983
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 41
Θ. Παπαηλιού, “Η αγροτική υπηρεσία εν Ελλάδι. Κατάταξις των αγροτικών σφραγίδων” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 66, Αθήνα 1980
Έντυπη έκδοση: € 7,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 40
Σ. Κασιμάτης, “Τα νέα ταχυδρομικά γραφεία μετά το 1900. Η σφραγίδα 5ου τύπου” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 48, Αθήνα 1980
Έντυπη έκδοση: € 10,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 39
Ν. Ζερβογιάννης, “Τα γραμματόσημα της Κρήτης. Μέρος Δεύτερον. Τα γραμματόσημα της Κρητικής Πολιτείας” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 159, Αθήνα 1979
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 38
Α. Κορωναίος, “Αι ελληνικαί σφραγίδες της Βορείου Ηπείρου 1912-1920” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 27, Αθήνα 1978
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 37
Σ. I. Μακρυμίχαλος, “Μία νέα συλλεκτική μέθοδος: Η ‘συνδυασμένη’ συλλογή” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 12, Αθήνα 1977
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 36
Α. Κορωναίος, “Τα γραμματόσημα της Μoσχοπόλεως του 1914” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 18, Αθήνα 1977
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 35
Ε. Φαϊππέας, “Στοιχειώδεις φιλοτελικές γνώσεις” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1976
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 34
Ε. Φαϊππέας, “Μέθοδος ευκόλου αναγνωρίσεως των διαφόρων εκδόσεων της μεγάλης κεφαλής του Ερμού” (ελληνικά), σελ. 38, 1976
17×24 εκ., σελ. 38, Αθήνα 1976
Έντυπη έκδοση: στα ελληνικά εξαντλήθηκε, στα αγγλικά: € 10,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 33
W. Liberman, G. Wenkums, “Αι εν έτει 1913 εκδοθείσαι τέσσαρες σειραί ελληνικών γραμματοσήμων κατά τας δύο περιόδους κατοχής της πόλεως Δεδεαγάτς και αι συναφείς προς αυτάς παραχαράξεις” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 40, Αθήνα 1975
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 32
Π. Ι. Ιωαννίδης, “Αι αθηναϊκαί εκδόσεις της μικράς κεφαλής του Ερμού” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 16, Αθήνα 1975
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 31
Χ. Μ. Μπίνος, “Μελέτη επί των σφαλμάτων των αριθμών ελέγχου του 20λέπτου μεγάλης κεφαλής Ερμού επί υποκιτρίνου χάρτου 1875-1880” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 41, Αθήνα 1975
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 30
Μ. Καρδαμίτσης, “Συμβολή εις την μελέτην των ελληνικών σφραγίδων” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 28, Αθήνα 1974
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 29
Α. Βιρβίλης, “Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων της Ελλάδος” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 75, Αθήνα 1974
Έντυπη έκδοση: € 10,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 28
Μ. Κ. Κωνσταντίνης, “Το ιστορικόν της εκδόσεως των Ολυμπιακών γραμματοσήμων του 1896 και 1906” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 21, Αθήνα 1974
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


No. 27
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Το ταχυδρομείον της στρατιάς του Μορέως” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 21, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 26
Γ. Μαθάς, “Το έργον του Ελ Γκρέκο εικονιζόμενον επί των γραμματοσήμων” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 25
Χ. Μ. Μπίνος, “Η ένδειξις λογοκρισίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τα αρχικά ‘ΝΟ’ και η ερμηνεία της” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 24, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 24
W. R. Liberman, “Πλαστά του προσωρινού γραμματοσήμου των 20 παράδων του βρετανικού ταχυδρομείου Κρήτης του 1898. Τρόποι αναγνωρίσεώς των” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 23
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Ιστορικαί λεπτομέρειαι των εν Μολδοβλαχία και Σουλινά ελληνικών ταχυδρομικών γραφείων” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 22, Αθήνα 1972
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 22
Ε. Φαϊππέας, “Συμπλήρωσις και ενημέρωσις της ‘Μελέτης επί του Ελληνικού γραμματοσήμου’. Συμπλήρωμα πρώτον. Σφάλματα των πλακών της μεγάλης κεφαλής του Ερμού” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 21, Αθήνα 1972
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 21
Ν. Ζερβογιάννης, “Τα γραμματόσημα της Κρήτης. Μέρος πρώτον. Τα ξένα ταχυδρομικά γραφεία” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 130, Αθήνα 1971
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 20
Σ. Ι. Μακρυμιχάλος, “Αριθμολόγησις των σφραγίδων των αγροτικών διανομέων της Ελλάδος” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 69, Αθήνα 1970
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Digital edition: n/a


Αρ. 19
Μ. Κ. Κωνσταντίνης, “Εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια εκδοθέντα υπό της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά τα έτη 1901-1903” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1970
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 18
Α. Βιρβίλης, “Συμβολή εις την μελέτην της μικράς κεφαλής Ερμού. Τεύχος Α’ μετά σχολίων και παρατηρήσεων υπό P. Walravens και Κ. Ανδρεοπούλου” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 34, Αθήνα 1969
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 17
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Το κλείσιμον των εν Ελλάδι τουρκικών και των εν Τουρκία και Αιγύπτω ελληνικών ταχυδρομικών γραφείων κατά το έτος 1881” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 14, Αθήνα 1969
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 16
Μ. K. Κωνσταντίνης, “Η ιστορία των πρώτων ελληνικών αεροπορικών γραμματοσήμων (Aeroespresso)” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 14, Αθήνα 1968
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 15
Α. Δ. Ξανθόπουλος, “Το Ρωσικόν Ταχυδρομείον του Μοναστικού Κελλίου του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου εν Αγίω Όρει” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 19, Αθήνα 1968
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 14
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Τα εν Ελλάδι ταχυδρομικά τέλη 1829 μέχρι 1875” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 29, Αθήνα 1967
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 13
Φ. Κ. Φάλμπος, “Τα ταχυδρομικά μονόφυλλα της Ελλάδος” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 17, Αθήνα 1966
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 12
W. R. Liberman, “Η Ακρόπολις των Αθηνών και ο Παρθενών επί ελληνικών γραμματοσήμων” (ελληνικά-αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 16, Αθήνα 1966
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 11
Σ. Γ. Νικολαΐδης, Α. Δ. Ξανθόπουλος, “Αι πρώται συμβάσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων διά την μεταφοράν αλληλογραφίας εις το εξωτερικόν 1833-1860” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 29, Αθήνα 1965
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 10
Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, “Το γραμματόσημον, υπό Franklin R. Bruns Jr. Μετάφρασις μετά προσθηκών. Ανάτυπον εκ της Αμερικανικής Εγκυκλοπαιδείας” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 16, Αθήνα 1965
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 9
Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, “Ιστορία των ελληνικών γραμματοσήμων 1861-1964” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 19, Αθήνα 1964
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 8
Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, “Το δήθεν ελληνικόν γραμματόσημον του 1831” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 24, Αθήνα 1964
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 7
Δ. Σαμαράς, “Αι επί ελληνικών γραμματοσήμων σφραγίδες των ατμοπλοϊκών εταιρειών (1856-1900)” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 31, Αθήνα 1964
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 6
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Τα εν Μικρά Ασία ελληνικά ταχυδρομικά γραφεία και αι σφραγίδες των κατά την Εκστρατεία 1919-1922” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 6, Αθήνα 1963
Έντυπη έκδοση: € 7,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 5
Α. Ζερβόπουλος, Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, Μ. Κ. Κωνσταντίνης, “Ο ελληνικός φιλοτελισμός” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 5, Αθήνα 1962
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 4
Π. Μπινίκος, Δ. Σαμαράς, “Αι πρώται σφραγίδες των Ελληνικών Ταχυδρομείων 1861-1900. Η σφραγίς τύπου V και τα κοσμήματά της” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 12, Αθήνα 1961
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 3
Χ. Μ. Μπίνος, “Τα σφάλματα των αριθμών ελέγχου του παρισινού δεκαλέπτου εκδόσεως 1861” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1958
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 2
Γ. Δ. Ράλλης, “Τα ελληνικά σφραγιδόσημα” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 8, Αθήνα 1958
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 1
Δ. Σαμαράς, “Aι πρώται σφραγίδες των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η γοτθική σφραγίς” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 7, Αθήνα 1957
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει