Η Φιλοτελική Βιβλιοθήκη αποτελεί αριθμημένη σειρά αυτοτελών τευχών, ανάτυπα άρθρων ή μελετών, που έχουν δημοσιευθεί κατά το παρελθόν στη “Φιλοτέλεια”.

* Στην ψηφιακή έκδοση, τα ανάτυπα  έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης κειμένου.


Αρ. 61
Θ. Παπαηλιού, “Η ταχυδρομική ιστορία των Αθηνών 1882-1912” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 148, ασπρόμαυρο, ISBN: 978-960-98274-9-2, Αθήνα 2014
Έντυπη έκδοση: € 13,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 10,-


Αρ. 60
Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, “Η διακίνηση της αλληλογραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο (14ος-19ος αι.)” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 25, ISBN: 978-960-98274-6-1, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 59
F. Kiddle, “Perkins Bacon & Co. Εκτύπωση και ιστορικό των Ολυμπιακών γραμματοσήμων του 1906” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 16, ISBN: 978-960-98274-5-4, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 58
Κ. Χαζάπης, “Τα αντάρτικα γραμματόσημα” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 37, ISBN: 978-960-98274-4-7, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 57
Σ. Μπόζοβιτς, “Το Κίνημα του ‘35” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 29, ISBN: 978-960-98274-3-0, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 56
Μ. Μυλωνάκης, “Το Κίνημα του Θερίσου” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 37, ISBN: 978-960-98274-2-3, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 55
Γ. Σπάρης, “Η αναμνηστική έκδοση των Α΄ Ολυμπιακών Αγώνων” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 29, ISBN: 978-960-98274-1-6, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 54
Ν. Ζαφειρακόπουλος, “Οι ταχυδρομικές σφραγίδες την περίοδο κυκλοφορίας των πρώτων Ολυμπιακών γραμματοσήμων” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 20, ISBN: 978-960-98274-0-9, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 53
Α. Πάσχος, “Ελληνικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης 1835-1881” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 25, ISBN: 978-960-90098-9-8, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 52
Π. Λεούσης, “Τα εικονογραφημένα μονόφυλλα της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 1901-1903 και η θεματική τους ταξινόμηση” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 17, ISBN: 978-960-90098-8-1, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 51
Ν. Ζαφειρακόπουλος, “Το Solferino” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 35, ISBN: 978-960-90098-7-4, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 50
Κ. Χαζάπης, “Η βουλγαρική κατοχή στην Ελλάδα 1941-44” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 36, ISBN: 978-960-90098-6-7, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 49
Α. Πάσχος, “Η Ρ.Ο.Π.иΤ. και το Ρωσικό ταχυδρομικό γραφείο Θεσσαλονίκης” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 25, ISBN: 978-960-90098-5-0, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 3,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 3,-


Αρ. 48
Σ. Μπόζοβιτς, “Μυστικές διευθύνσεις αλληλογραφίας κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 52, ISBN: 978-960-90098-4-3, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 47
Α. Βιρβίλης, “Οι Πολωνικές εκδόσεις του 1934” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 48, ISBN: 978-960-90098-3-6, Αθήνα 2008
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 46
Θ. Παπαηλιού, “Το κλείσιμο των ξένων ταχυδρομείων στη Νέα Ελλάδα 1914” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 72, Αθήνα 1995
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 45
Ι. Π. Νταής, “Η δραχμή των Τοπείων 1927. Εκδόσεις De La Rue. Μέθοδος ανεύρεσης και καταγραφής των σφαλμάτων πλαισίου με Η/Υ” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 204, Αθήνα 1986
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 44
Ι. Γ. Βαγιάκης, “Οι Έλληνες κρατούμενοι στα ιταλικά στρατόπεδα αιχμαλώτων κατά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 24, Αθήνα 1986
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 43
Ε. Φαϊππέας, “Γενικές φιλοτελικές γνώσεις” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 23, Αθήνα 1984
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 42
Δ. Ι. Γιαννούδης “Πλαστές σφραγίδες και φιλοτελικά κατασκευάσματα” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 37, Αθήνα 1983
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 41
Θ. Παπαηλιού, “Η αγροτική υπηρεσία εν Ελλάδι. Κατάταξις των αγροτικών σφραγίδων” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 66, Αθήνα 1980
Έντυπη έκδοση: € 7,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 7,-


Αρ. 40
Σ. Κασιμάτης, “Τα νέα ταχυδρομικά γραφεία μετά το 1900. Η σφραγίδα 5ου τύπου” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 48, Αθήνα 1980
Έντυπη έκδοση: € 10,-
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 39
Ν. Ζερβογιάννης, “Τα γραμματόσημα της Κρήτης. Μέρος Δεύτερον. Τα γραμματόσημα της Κρητικής Πολιτείας” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 159, Αθήνα 1979
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 38
Α. Κορωναίος, “Αι ελληνικαί σφραγίδες της Βορείου Ηπείρου 1912-1920” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 27, Αθήνα 1978
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 37
Σ. I. Μακρυμίχαλος, “Μία νέα συλλεκτική μέθοδος: Η ‘συνδυασμένη’ συλλογή” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 12, Αθήνα 1977
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 36
Α. Κορωναίος, “Τα γραμματόσημα της Μoσχοπόλεως του 1914” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 18, Αθήνα 1977
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 35
Ε. Φαϊππέας, “Στοιχειώδεις φιλοτελικές γνώσεις” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1976
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 34
Ε. Φαϊππέας, “Μέθοδος ευκόλου αναγνωρίσεως των διαφόρων εκδόσεων της μεγάλης κεφαλής του Ερμού” (ελληνικά), σελ. 38, 1976
17×24 εκ., σελ. 38, Αθήνα 1976
Έντυπη έκδοση: στα ελληνικά εξαντλήθηκε, στα αγγλικά: € 10,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 10,-


Αρ. 33
W. Liberman, G. Wenkums, “Αι εν έτει 1913 εκδοθείσαι τέσσαρες σειραί ελληνικών γραμματοσήμων κατά τας δύο περιόδους κατοχής της πόλεως Δεδεαγάτς και αι συναφείς προς αυτάς παραχαράξεις” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 40, Αθήνα 1975
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 32
Π. Ι. Ιωαννίδης, “Αι αθηναϊκαί εκδόσεις της μικράς κεφαλής του Ερμού” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 16, Αθήνα 1975
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 31
Χ. Μ. Μπίνος, “Μελέτη επί των σφαλμάτων των αριθμών ελέγχου του 20λέπτου μεγάλης κεφαλής Ερμού επί υποκιτρίνου χάρτου 1875-1880” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 41, Αθήνα 1975
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 30
Μ. Καρδαμίτσης, “Συμβολή εις την μελέτην των ελληνικών σφραγίδων” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 28, Αθήνα 1974
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 29
Α. Βιρβίλης, “Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων της Ελλάδος” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 75, Αθήνα 1974
Έντυπη έκδοση: € 10,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 10,-


Αρ. 28
Μ. Κ. Κωνσταντίνης, “Το ιστορικόν της εκδόσεως των Ολυμπιακών γραμματοσήμων του 1896 και 1906” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 21, Αθήνα 1974
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


No. 27
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Το ταχυδρομείον της στρατιάς του Μορέως” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 21, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 26
Γ. Μαθάς, “Το έργον του Ελ Γκρέκο εικονιζόμενον επί των γραμματοσήμων” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 25
Χ. Μ. Μπίνος, “Η ένδειξις λογοκρισίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τα αρχικά ‘ΝΟ’ και η ερμηνεία της” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 24, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 24
W. R. Liberman, “Πλαστά του προσωρινού γραμματοσήμου των 20 παράδων του βρετανικού ταχυδρομείου Κρήτης του 1898. Τρόποι αναγνωρίσεώς των” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1973
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 23
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Ιστορικαί λεπτομέρειαι των εν Μολδοβλαχία και Σουλινά ελληνικών ταχυδρομικών γραφείων” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 22, Αθήνα 1972
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 22
Ε. Φαϊππέας, “Συμπλήρωσις και ενημέρωσις της ‘Μελέτης επί του Ελληνικού γραμματοσήμου’. Συμπλήρωμα πρώτον. Σφάλματα των πλακών της μεγάλης κεφαλής του Ερμού” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 21, Αθήνα 1972
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 21
Ν. Ζερβογιάννης, “Τα γραμματόσημα της Κρήτης. Μέρος πρώτον. Τα ξένα ταχυδρομικά γραφεία” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 130, Αθήνα 1971
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 20
Σ. Ι. Μακρυμιχάλος, “Αριθμολόγησις των σφραγίδων των αγροτικών διανομέων της Ελλάδος” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 69, Αθήνα 1970
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 19
Μ. Κ. Κωνσταντίνης, “Εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια εκδοθέντα υπό της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά τα έτη 1901-1903” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1970
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 18
Α. Βιρβίλης, “Συμβολή εις την μελέτην της μικράς κεφαλής Ερμού. Τεύχος Α’ μετά σχολίων και παρατηρήσεων υπό P. Walravens και Κ. Ανδρεοπούλου” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 34, Αθήνα 1969
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 17
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Το κλείσιμον των εν Ελλάδι τουρκικών και των εν Τουρκία και Αιγύπτω ελληνικών ταχυδρομικών γραφείων κατά το έτος 1881” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 14, Αθήνα 1969
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 16
Μ. K. Κωνσταντίνης, “Η ιστορία των πρώτων ελληνικών αεροπορικών γραμματοσήμων (Aeroespresso)” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 14, Αθήνα 1968
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 15
Α. Δ. Ξανθόπουλος, “Το Ρωσικόν Ταχυδρομείον του Μοναστικού Κελλίου του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου εν Αγίω Όρει” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 19, Αθήνα 1968
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 14
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Τα εν Ελλάδι ταχυδρομικά τέλη 1829 μέχρι 1875” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 29, Αθήνα 1967
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 13
Φ. Κ. Φάλμπος, “Τα ταχυδρομικά μονόφυλλα της Ελλάδος” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 17, Αθήνα 1966
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 12
W. R. Liberman, “Η Ακρόπολις των Αθηνών και ο Παρθενών επί ελληνικών γραμματοσήμων” (ελληνικά-αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 16, Αθήνα 1966
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 11
Σ. Γ. Νικολαΐδης, Α. Δ. Ξανθόπουλος, “Αι πρώται συμβάσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων διά την μεταφοράν αλληλογραφίας εις το εξωτερικόν 1833-1860” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 29, Αθήνα 1965
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 10
Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, “Το γραμματόσημον, υπό Franklin R. Bruns Jr. Μετάφρασις μετά προσθηκών. Ανάτυπον εκ της Αμερικανικής Εγκυκλοπαιδείας” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 16, Αθήνα 1965
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 9
Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, “Ιστορία των ελληνικών γραμματοσήμων 1861-1964” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 19, Αθήνα 1964
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 8
Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, “Το δήθεν ελληνικόν γραμματόσημον του 1831” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 24, Αθήνα 1964
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 7
Δ. Σαμαράς, “Αι επί ελληνικών γραμματοσήμων σφραγίδες των ατμοπλοϊκών εταιρειών (1856-1900)” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 31, Αθήνα 1964
Έντυπη έκδοση: εξαντλήθηκε
Ψηφιακή έκδοση: δεν υπάρχει


Αρ. 6
Σ. Γ. Νικολαΐδης, “Τα εν Μικρά Ασία ελληνικά ταχυδρομικά γραφεία και αι σφραγίδες των κατά την Εκστρατεία 1919-1922” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 6, Αθήνα 1963
Έντυπη έκδοση: € 7,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 7,-


Αρ. 5
Α. Ζερβόπουλος, Σ. Ι. Μακρυμίχαλος, Μ. Κ. Κωνσταντίνης, “Ο ελληνικός φιλοτελισμός” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 5, Αθήνα 1962
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 4
Π. Μπινίκος, Δ. Σαμαράς, “Αι πρώται σφραγίδες των Ελληνικών Ταχυδρομείων 1861-1900. Η σφραγίς τύπου V και τα κοσμήματά της” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 12, Αθήνα 1961
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Αρ. 3
Χ. Μ. Μπίνος, “Τα σφάλματα των αριθμών ελέγχου του παρισινού δεκαλέπτου εκδόσεως 1861” (ελληνικά – αγγλικά)
17×24 εκ., σελ. 15, Αθήνα 1958
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 2
Γ. Δ. Ράλλης, “Τα ελληνικά σφραγιδόσημα” (ελληνικά)
17×24 εκ., σελ. 8, Αθήνα 1958
Έντυπη έκδοση: € 2,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 2,-


Αρ. 1
Δ. Σαμαράς, “Aι πρώται σφραγίδες των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η γοτθική σφραγίς” (ελληνικά – γαλλικά)
17×24 εκ., σελ. 7, Αθήνα 1957
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-