ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ

Ειδική προσφορά: Σετ 5 τόμων σε Έντυπη ή Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 20,-

* Στην ψηφιακή έκδοση, ο πέμπτος τόμος έχει δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, ενώ οι άλλοι τέσσερις είναι σκαναρισμένοι ως εικόνες.


Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας
Πέμπτος τόμος (1994-2008)
17×24 εκ., σελ. 120, ISSN: 1791-8065, Αθήνα 2009
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας
Τέταρτος τόμος (1984-1993)
17×24 εκ., σελ. 127, ISBN: 960-90098-1-6, Αθήνα 1995
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας
Τρίτος τόμος (1974-1983)
17×24 εκ., σελ. 110, Αθήνα 1988
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας
Δεύτερος τόμος (1954-1973)
17×24 εκ., σελ. 180, Αθήνα 1976
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-


Γενικά Ευρετήρια Φιλοτέλειας
Πρώτος τόμος (1924-1953)
17×24 εκ., σελ. 114, Αθήνα 1959
Έντυπη έκδοση: € 5,-
Ψηφιακή έκδοση (pdf): € 5,-