ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ
με εκθέματα ελληνικού φιλοτελικού ενδιαφέροντος
σε εκθέσεις FIP ή FEPA

  • Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι εκθέσεις υπό την αιγίδα της FIP (από το 1930) και FEPA (από το 1994). Όπου παραλείπεται η σχετική ένδειξη, εννοείται έκθεση FIP.
  • Το 1968, τα κορυφαία μετάλλια μετονομάστηκαν σε Μεγάλα Χρυσά και Μικρά Χρυσά (από το 1976 Χρυσά). Μεταξύ 1960 και 1967, διακρίνονταν σε Χρυσά και Αργυρόχρυσα (Αργυρά Χρυσόκεντρα). Μέχρι και το 1959, τα Χρυσά ήταν ενιαίας βαθμίδας.
  • Οι Τάξεις Συναγωνισμού, όπως είναι σήμερα γνωστές, εισήχθησαν το 1976 (TR, PH, TH, AE, LI, YU), 1982 (PS, MA), 1992 (RE, AS) και 2008 (OF).

Λεπτομέρειες εξέλιξης των Κανονισμών της FIP

WORLD STAMP CHAMPIONSHIP ή GRAND PRIX d’HONNEUR (Championship Class (παλαιότερα Classe d’Honneur) ΤΗΣ FIP
Σταύρος Ανδρεάδης (WSC) Συλλογή “Κασσάνδρα” – Μεγάλη Κεφαλή Ερμή (1861-1886) TR
LG Portugal 2010, Washington 2006, Espana 2004
Συμμετοχή στην Championship Class και υποψήφιο για το Grand Prix d’Honneur: New York 2016
WSC Israel 2018
Κώστας Ματθαίος (GPd’H) Η συλλογή “Athena” (Μεγάλη Κεφαλή Ερμή) TR
LG: Bangkok 1993, Granada 1992, Philanippon 1991
CAPEX 1996
Αλέξανδρος Αργυρόπουλος (GPd’H) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
GRAND PRIX (Συναγωνισμού): Lisboa 1953
Stockholmia 1955
Νικόλαος Αλφιέρης (GPd’H) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
G: London 1950 (δεν προβλεπόταν Classe d’Honneur)
Συμμετοχή στην Classe d’Honneur: PEXIP 1937
G: WIPA 1933, IPOSTA 1930
IMABA 1948
Praga 1938
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΑΞΗ (Championship Class, παλαιότερα Classe d’Honneur) ΤΗΣ FIP
Anestis Karagiannidis (Καναδάς) Η Μικρή Κεφαλή του Ερμή 1886-1901 TR
LG: London 2022, Israel 2018, New York 2016
προήχθη to 2022
Wolfgang Bauer (Γερμανία) Ελλάδα – Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία από το 1828 πριν την περίοδο των γραμματοσήμων μέχρι τη UPU 1875 PH
LG Portugal 2010, Washington 2006, Espana 2004
LG: Singapore 2015, Portugal 2010, Espana 2006
G: London 2015 (FEPA), Philakorea 2014, IBRA 2009 (FEPA)
Thailand 2018
New York 2016
Wolfgang Bauer (Γερμανία) Μεγάλη Κεφαλή 1861-1867 και φάκελοι με μικτή γραμματοσήμανση TR
LG: Indipex 2011, Washington 2006, Espana 2004
LG: Europhilex 2002 (FEPA)
G: Stamp Show 2000, IBRA 1999
New York 2016
Brasiliana 2013
Nick Asimakopulos (ΗΠΑ) Ελλάς: Μεγάλη Κεφαλή Ερμή 1861-1886 TR
LG: Bangkok 2003, Philanippon 2001, Belgica 2001
G: Stamp Show 2000, China 1999, IBRA 1999
** Υποψήφιο για το WSC
* Υποψήφιο για το Grand Prix d’Honneur
China 2009*
EFIRO 2008
Israel 2008**
St. Petersburg 2007*
Espana 2006*
Washington 2006
Espana 2004
Μάνος Μαυρίδης Η συλλογή “Mercury” (Μεγάλη Κεφαλή Ερμή) TR
LG: Philexfrance 1999, IBRA 1999, CAPEX 1996, Philakorea 1994
προήχθη, δεν συμμετέσχε
Μιχάλης Τσιρώνης Οι Ολυμπιακές εκδόσεις 1896-1906 TR
LG: Praga 1988, CAPEX 1987, Italia 1985
G: Israphil 1985, Espana 1984, Philexfrance 1982, India 1980, Philaserdica 1979
Singapore 1995
Bangkok 1993
Brasiliana 1993
Polska 1993
Philexfrance 1989
Manfred Bergmann (Ελβετία) Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 και 1906 TH
LG: Philatokyo 1981, WIPA 1981, Norwex 1980
Israphil 1985
George Trefonas (ΗΠΑ) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR
LG: Philatokyo 1981, WIPA 1981, Praga 1978
G: London 1980, CAPEX 1978
Israphil 1985
Philakorea 1984
Άγγελος Χ. Παπαϊωάννου Μικρή Κεφαλή Ερμή TR
LG: Philexfrance 1982, WIPA 1981, Philaserdica 1979
G: London 1980
Espana 1984
Νικόλαος Βασδέκης Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR
LG: Amphilex 1977, Espana 1975, Polska 1973
G: Hafnia 1976, Arphila 1975, Stockholmia 1974, Internaba 1974, IBRA 1973, Belgica 1972, Budapest 1971, Sofia 1969
Philexfrance 1982
WIPA 1981
Praga 1978
R. A. G. Lee (Μεγάλη Βρετανία) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
LG: Stockholmia 1974
Γεώργιος Φωτιάδης Ελλάς 1861-1886 (Μεγάλη Κεφαλή Ερμή)
G: SIPEX 1966, WIPA 1965
Sofia 1969
Praga 1968
Amphilex 1967
Χαρίλαος Μπίνος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
G: Istanbul 1963, Interposta 1959
WIPA 1965
Philatec 1964
Γεώργιος Δημητρίου Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
G: London 1950, Bepitec 1949, CITEX 1949, IMABA 1948
Lisboa 1953
Reinatex 1952
GRAND PRIX ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FIP ή FEPA
Anestis Karagiannidis (Καναδάς) Ελλάδα: Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR
G: Notos 2015 (FEPA)
* Grand Prix National
Notos 2021 (FEPA)*
Anestis Karagiannidis (Καναδάς) Η Μικρή Κεφαλή του Ερμή 1886-1901 TR
LG: London 2022, Israel 2018, New York 2016
G: Philataipei 2016, Philakorea 2014, Brasiliana 2013
* Grand Prix National
Notos 2015 (FEPA)*
(Ms.) Michèle Chauvet (Γαλλία) Η πρώτη ελληνική έκδοση στην αλληλογραφία εξωτερικού 1861-1882 PH
LG: New York 2016
** Grand Prix de la Classe des Champions
* Grand Prix de l’ Exposition
Notos 2015 (FEPA)**
Paris 2014 (Rec. FIP)*
Norbert Frenes (Ιταλία) Ταχυδρομική ιστορία κλασικής Ελλάδας PH
LG: Belgica 2001, IBRA 1999
WIPA 2000 (FEPA)
Αθανάσιος Καδινόπουλος Η συλλογή “Kassandros” (Μικρή Κεφαλή Ερμή) TR
G: Istanbul 1996, CAPEX 1996
Europhilex 1995 (FEPA)
Norbert Frenes (Ιταλία) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR FEPAPOST 1994 (FEPA)
Αλέξανδρος Αργυρόπουλος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή
G: London 1950, IPOSTA 1930
Lisboa 1953
ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ FIP ή FEPA
Louis Fanchini (Γαλλία) Η κατασκευή και η ταχυδρομική χρήση της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή (1861-1901) TR London 2022
Notos 2021 (FEPA)
Γιάννης Νταής Οι σφραγίδες των ελληνικών ταχυδρομικών γραφείων LI Notos 2021 (FEPA)
Γιάννης Νταής Ελληνικά ταχυδρομικά τέλη 1828-1875 LI Notos 2021 (FEPA)
Israel 2018
Στέφανος Α. Καλλιγάς Η Μεγάλη Κεφαλή του Ερμή – Ειδικευμένο έκθεμα “Αλέξανδρος” TR
G: Stamp Show 2000, Bulgaria 1999 (FEPA), CAPEX 1996, Europhilex 1995 (FEPA)
Notos 2015 (FEPA)
Μανώλης Μυλωνάκης Ταχυδρομική ιστορία Κρήτης PH
G: Israel 2018, Israel 2008, Europhilex 2002 (FEPA)
Notos 2015 (FEPA)
Μιχάλης Πετραδάκης Τα οθωμανικά ταχυδρομικά γραφεία της Δωδεκανήσου 1868-1913 PH Notos 2015 (FEPA)
(Ms.) Michèle Chauvet (Γαλλία) Les tarifs helléniques des lettres internationales 1861-1878 LI Notos 2015 (FEPA)
Louis Fanchini (Γαλλία) Η κατασκευή και η ταχυδρομική χρήση της παρισινής έκδοσης της Mεγάλης Κεφαλής του Ερμή TR
G: New York 2016
Notos 2015 (FEPA)
London 2015 (FEPA)
Robert Wightman (Ελβετία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH
G: Italia 2009 (FEPA), Indipex 1997
China 2009
Άγις Παπαδόπουλος Μικρή Κεφαλή Ερμή TR
G: Brno 2005 (FEPA), Amphilex 2002 (FEPA), Philakorea 2002
Washington 2006
Μάνος Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR
G: London 2010, IBRA 2009 (FEPA), Praga 2008, Espana 2006
Olymphilex 2004
Γιώργος Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1896 TR
G: Indipex 2011, Portugal 2010, Italia 2009 (FEPA), EFIRO 2008, St. Petersburg 2007, Espana 2004
Olymphilex 2004
Άγγελος Χ. Παπαϊωάννου Ταχυδρομική ιστορία Κρήτης PH
G: Belgica 2001, Stamp Show 2000, Israel 1998, Praga 1988, Hafnia 1987, Stockholmia 1986, Ameripex 1986, Israphil 1985, Espana 1984
Espana 2000
Bulgaria 1989
Ιωαννης Κούνδουρος Σφάλματα αριθμών ελέγχου της Μεγάλης Κεφαλής TR
Espana 2000
Nick Asimakopulos (ΗΠΑ) Τα σφάλματα πλάκας της Μεγάλης Κεφαλής Ερμή (1861-1886) TR
G: Philexfrance 1999, CAPEX 1996
Praga 1998
Israel 1998
Αθανάσιος Καδινόπουλος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR
G: Philakorea 1994 [Μεγάλη και Μικρή Κεφαλή Ερμή]
Polska 1993
Granada 1992
James Pamel (ΗΠΑ) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR
G: CAPEX 1987, Ameripex 1986, Espana 1984
Bulgaria 1989
Finlandia 1988
Πέτρος Πρωτονοτάριος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR
CAPEX 1987
Hafnia 1987
Ameripex 1986
Γιώργος Κότσης Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR
Stockholmia 1986
Franco Pellegrini (Ιταλία) Στο πνεύμα του Ολυμπισμού TH
G: Israphil 1985
Stockholmia 1986
Georges Douxchamps (Βέλγιο) Ελλάς: Επιλογή από ειδικευμένη συλλογή 1861-1882 (Μεγάλη Κεφαλή Ερμή)
G: Amphilex 1967
Praga 1968
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ FIP ή FEPA – Τάξεις: TR, PH, AE, PS, RE, TH, MA
Ανδρέας Νικολαΐδης Ταχυδρομική ιστορία του Πόντου μέχρι το 1923 PH Notos 2021 (FEPA)
Αλέξανδρος Γαληνός Βρετανικές λογοκρισίες στα Βαλκάνια, 1915-1919 PH Notos 2021 (FEPA)
Νίκος Μαλλούχος Στην αρχή ήταν η κάρτα MA Notos 2021 (FEPA)
Αλέξανδρος Γαληνός Το άγνωστο Γαλλικό Λεβάν (1915-1923) PH Notos 2021 (FEPA)
Brasiliana 2013
Praga 2008
Νικόλαος Γαριλίδης Η ευτυχία και ο πλούτος του χρόνου με τη Μεγάλη Κεφαλή: μια πρόκληση για τον συλλέκτη TR Notos 2015 (FEPA)
Μιχάλης Πετραδάκης Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου RE Notos 2015 (FEPA)
Αλέξανδρος Σαββόπουλος Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου PH Notos 2015 (FEPA)
Νίκος Καρανικόλας Inselpost – Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου 1944-45 PH Notos 2015 (FEPA)
London 2015 (FEPA)
Γεράσιμος Βλάχος Ταχυδρομική ιστορία Ιονίων νήσων 1428-1864 PH Notos 2015 (FEPA)
London 2010
Stamp Show 2000
Μιχάλης Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 TR Notos 2015 (FEPA)
Bulgaria 2009 (FEPA)
Praga 2008
Espana 2004
Mario Carloni (Ιταλία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH Paris 2014 (FIP Rec.)
Brasiliana 2013
Portugal 2010
Mehmet Agaogullari (Τουρκία) Ταχυδρομική ιστορία Θράκης PH Australia 2013
Alan Mellaart (Τουρκία) Ταχυδρομική ιστορία Οθωμανικής Ελλάδας PH Portugal 2010
Κώστας Χαζάπης Κατοχή PH Portugal 2010
EFIRO 2008
Espana 2006
Robert Wightman (Ελβετία) Ταχυδρομική ιστορία των νησιών του Βορείου Αιγαίου PH London 2010
EFIRO 2008
Brno 2005 (FEPA)
Γιώργος Θωμαρέης Ταχυδρομική ιστορία Θεσσαλονίκης PH China 2009
George Constantourakis (Καναδάς) Ιστορία της μαξιμαφιλίας MA China 2009
Costas Politis (ΗΠΑ) Αλληλογραφία με ζέπελιν από και προς την Ελλάδα AE EFIRO 2008
Σωκράτης Μπόζοβιτς Κρατούμενοι στρατοπέδων σε σχέση με την Ελλάδα (1940-1947) PH EFIRO 2008
Bulgaria 1999 (FEPA)
Κώστας Ματθαίος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή επί εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων… TR Israel 2008
Washington 2006
Αντώνης Βιρβίλης Ο ρόλος των υγειονομείων και λοιμοκαθαρτηρίων στην Ελλάδα PH Washington 2006
Bill Liaskas (Καναδάς) Φάκελοι προς και από τα Ιόνια νησιά 1501-1900 PH Washington 2006
Σταύρος Κανακάκης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR Olymphilex 2004
Μάνθος Μόκορος Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 PH Olymphilex 2004
Γιάκο Ντογιού Σφραγίδες επί των Ολυμπιακών γραμματοσήμων του 1896-1906 PH Olymphilex 2004
Jan Mascini (Ολλανδία) Επισημάνσεις 1900 TR Espana 2004
Europhilex 2002 (FEPA)
Amphilex 2002 (FEPA)
Eurocuprum 2001 (FEPA)
Μαργαρίτα Κοτοπούλη Τοπία και μνημεία, συμβολή στον ανθρώπινο πολιτισμό και ιστορία εκτός Ευρώπης μέχρι το 1940 MA Bankgok 2003
Philakorea 2002
Europhilex 2002 (FEPA)
Belgica 2001
Espana 2000
China 1999
Philexfrance 1999
IBRA 1999
Portugal 1998 (FEPA)
Indipex 1997
Moscow 1997
Pacific 1997
Σοφία Δρόσου Ελληνικά ταχυδρομικά γραφεία εξωτερικού και Κρήτης (1834-1885) PH Europhilex 2002 (FEPA)
Ηumbert Boegli (Ελβετία) Μικρή Κεφαλή Ερμή 1886-1901 TR Europhilex 2002 (FEPA)
Yehunda Kleiner (Ισραήλ) Το ταχυδρομείο των Ιονίων νήσων 1470-1900 PH Belgica 2001
Israel 1998
Μιχάλης Πετραδάκης Τα ιταλικά στρατιωτικά γραφεία στο Αιγαίο PH Italia 1998
Άγγελος Γ. Παπαϊωάννου Ταχυδρομική ιστορία Θεσσαλονίκης PH Italia 1998
Oslo 1997
Istanbul 1996
Finlandia 1995
Ανδρέας Μητάκης Χαρτόσημα Κρήτης RE Moscow 1997
Istanbul 1996
Ανδρέας Μητάκης Ταχυδρομική ιστορία Κρήτης PH Oslo 1997
Finlandia 1995
FEPAPOST 1994 (FEPA)
Philakorea 1994
Polska 1993
Granada 1992
Stamp World 1990
Bulgaria 1989
India 1989
Hafnia 1987
Stockholmia 1986
Italia 1985
Νεοκλής Ζαφειρακόπουλος Οι Σέρβοι στην Ελλάδα PH Budapest 1996 (FEPA)
Νία Στράτου Ταχυδρομική ιστορία Αιγαίου PH FEPAPOST 1994 (FEPA)
Hafnia 1987
Philexfrance 1982
Αθανάσιος Καδινόπουλος Οι σφραγίδες του Lloyd PH Polska 1993
Αλέξανδρος Γαληνός Ταχυδρομική ιστορία Πόντου PH Granada 1992
Μάνος Αναγνώστου Ταχυδρομική ιστορία Θράκης PH New Zealand 1990
Finlandia 1988
Praga 1988
Stockholmia 1986
Italia 1985
Γεράσιμος Ζησιμάτος Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH India 1989
Finlandia 1988
Praga 1988
CAPEX 1987
Hafnia 1987
Stockholmia 1986
Ameripex 1986
Italia 1985
Israphil 1985
George Trefonas (ΗΠΑ) Μικρή Κεφαλή Ερμή TR Bulgaria 1989
Praga 1988
Ameripex 1986
Israphil 1985
Παναγιώτης Μολφέτας Επισημάνσεις 1900-01 TR Finlandia 1988
Ameripex 1986
Israphil 1985
Espana 1984
Max Platinga (Ολλανδία) Μικρά Ασία 1920-1922 PH Hafnia 1987
Πάνος Κολιομιχάλης Ελληνικά και ξένα ταχυδρομικά γραφεία Ηπείρου 1791-1941 PH Hafnia 1987
Stockholmia 1986
Ameripex 1986
Italia 1985
Israphil 1985
Espana 1984
Belgica 1982
Philexfrance 1982
Philatokyo 1981
Παναγιώτης Μολφέτας Ελληνικά δοκίμια TR Stockholmia 1986
René Simmermacher (Ελβετία) Ιόνια νησιά PH Stockholmia 1986
Δημήτρης Ζαμπούρας Μονόφυλλα Ελλάδας και Νέων Χωρών PS Stockholmia 1986
Belgica 1982
Philexfrance 1982
Berc Fenerci (Τουρκία) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR Ameripex 1986
Βασίλης Λίτσιος Μικρή Κεφαλή Ερμή TR Italia 1985
Salvatore Karuso (Ιταλία) Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 και 1906 TH Norwex 1980
Γιώργος Δολιανίτης Οι πρώτες Ολυμπιακές εκδόσεις 1896-1906 TR Philaserdica 1979
Μάριος Αγγελόπουλος Φιλοτελισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες TH Philaserdica 1979
Maurice Friend (ΗΠΑ) Ξένη κατοχή Κρήτης 1898-1900 PH CAPEX 1978
Rolf Vollrath (Γερμανία) Μεγάλη Κεφαλή Ερμή Stockholmia 1974
Γεώργιος Φωτιάδης Ελλάς 1886-1912 Sofia 1969
Praga 1968
Δημήτριος Τζιρακόπουλος Αεροπορικά γραμματόσημα και πρώτες πτήσεις Sicilia 1959
Stockholmia 1955
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ FIP ή FEPA – Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας
Στέφανος Α. Καλλιγάς Stamps of the Large Hermes Head In 19th century Greece | Detailed study – Specialised illustrated catalogue Notos 2021 (FEPA)
Στέφανος Α. Καλλιγάς Μεγάλη Κεφαλή Ερμού, πρώιμη αθηναϊκή περίοδος 1861-1863 Notos 2015 (FEPA)
Στέφανος Α. Καλλιγάς Τα γραμματόσημα της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή 1861-1886 Notos 2015 (FEPA)
Στέφανος Α. Καλλιγάς Τα 20λεπτα της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή / Από τον μύθο στην αντικειμενική κατάταξη Notos 2015 (FEPA)
Γιάννης Νταής Τα ιονικά ταχυδρομικά τέλη Notos 2015 (FEPA)
Γιάννης Νταής Ελλάδα: Η από και προς το εξωτερικό αλληλογραφία Notos 2015 (FEPA)
Mario Carloni, Vanna Cercenà (Ιταλία) Storia postale del Dodecaneso Indipex 2011
Portugal 2010
London 2010
Antverpia 2010 (FEPA)
Italia 2009 (FEPA)
WIPA 2008 (FEPA)
Praga 2008
Μιχάλης Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 Antverpia 2010 (FEPA)
WIPA 2008 (FEPA)
Γιάννης Κούνδουρος Οι αριθμοί ελέγχου και η κατάταξη των γραμματοσήμων της Μεγάλης Κεφαλής Europhilex 2002 (FEPA)
Μωυσής Κωνσταντίνης Τα Ταχυδρομεία στην Ελλάδα Europhilex 2002 (FEPA)
Alain Nicolas, Αλέξανδρος Γαληνός Τα ξένα ταχυδρομικά γραφεία και τα σήμαντρά τους στα ελλαδικά εδάφη Portugal 1998 (FEPA)
Israel 1998
Lorca 1998
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Συγκρίσεις επί των ελληνικών γραμματοσήμων 1861-1923 CAPEX 1996
Europhilex 1995 (FEPA)
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (*ή άνω των 90 βαθμών) ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ FIP ή FEPA – Τάξη Ενός Πλαισίου
Αλέξανδρος Γαληνός Ελληνική κατοχή Αλβανίας, 1940-1941 PH Notos 2021 (FEPA)*
Μανώλης Κουτσουνάκης Το γερμανικό ναυτικό στον αποκλεισμό της Κρήτης 1897-98 PH Praga 2018*
Αλέξανδρος Γαληνός Η ταχυδρομική ιστορία της γαλλικής Στρατιάς του Μορέως 1828-1833 PH Notos 2021 (FEPA)*
Praga 2018*
New York 2016*
Παναγιώτης Καγκελάρης Τα κυανόχρωμα του Mafeking 1900 TR Finlandia 2017 (FEPA)*
Notos 2015 (FEPA)*
Γιάννης Νταής Διοικητικές σημάνσεις (1829-1834) PH Notos 2015 (FEPA)*
Ευάγγελος Κούτσικας Ελληνική διοίκηση Δεδέαγατς TR Indipex 2011
Louis Fanchini (Γαλλία) Δοκίμια των Μεγάλων Κεφαλών TR Portugal 2010
Italia 2009 (FEPA)
Bulgaria 2009 (FEPA)
Μιχάλης Τσιρώνης Η τελευταία έκδοση των Μεγάλων Κεφαλών (1880-1885) TR Praga 2008
Σωκράτης Μπόζοβιτς Αλληλογραφία σχετική με την Ελλάδα που διακινήθηκε με διπλωματικό σάκο PH Espana 2004
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ FIP ή FEPA – Ανοικτή Τάξη
Γιώργος Σπάρης Ο πόλεμος του 1897 Notos 2015 (FEPA)
Bulgaria 2009 (FEPA)