Επιτροπή FIP Μέλος Επιτροπής
Αεροφιλοτελισμού Κώστας Χαζάπης
Αστροφιλοτελισμού Ανδριανός Ρητορίδης
Θεματικού Φιλοτελισμού Παντελής Λεούσης
Κατά ανεπιθυμήτων & πλαστών Αλέξανδρος Γαληνός
Μαξιμαφιλίας Νίκος Μαλλούχος
Μονοφύλλων Αθανάσιος Πάσχος
Νεότητας Αντώνης Μανωλούδης
Παραδοσιακού Φιλοτελισμού Γιώργος Θωμαρέης
Ταχυδρομικής Ιστορίας Αλέξης Παπαδόπουλος
Φιλοτελικής Φιλολογίας Αντώνης Βιρβίλης*
Χαρτοσήμων Μιχάλης Πετραδάκης

* Μέλος Προεδρείου (1985-2004) και Πρόεδρος Επιτροπής (2008-2016)