Η πραγματογνωμοσύνη επί φιλοτελικών αντικειμένων είναι ίσως το πιο σημαντικό έργο που προσφέρει η ΕΦΕ στην παγκόσμια φιλοτελική κοινότητα.

Η Επιτροπή Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας είναι το υπεύθυνο σώμα, το επιφορτισμένο με αυτό το έργο. Όλες οι αιτήσεις για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης πρέπει να απευθύνονται στο Γραμματέα της Επιτροπής.

Φιλοτελικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον ελληνικό χώρο, ανεξαρτήτως περιόδου, είναι η ειδικότητά μας. Το κάθε αντικείμενο παραδίδεται στον κατάλληλο πραγματογνώμονα (ή στους πραγματογνώμονες, αν κριθεί αναγκαίο), του οποίου η επιλογή είναι αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής. Η γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα επισυνάπτεται πάντοτε στο πιστοποιητικό της ΕΦΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στον Γραμματέα της Επιτροπής.