ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ελισάβετ Αλεξάνδρου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ελένη Βασιλείου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ένωση Ελλήνων Συλλεκτών Καρτών Μάξιμουμ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

Νικόλαος ΛΑΓΙΟΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αθανάσιος ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
Στέφανος ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ
Ευάγγελος ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μιχαήλ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ