ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αντώνιος ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ 1929
Αθανάσιος ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ 1950
Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1950
Στέφανος ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ 1978
Ευστράτιος ΦΑΪΠΠΕΑΣ 1982
Αντώνης ΒΙΡΒΙΛΗΣ 2021

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Β. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1933
Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1937
Κ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1937
Ι. ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ 1937
Ι. ΚΑΡΡΑΣ 1937
Α. ΠΕΠΠΑΣ 1937
Δ. ΤΖΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1940
Στρ. Γ. ΓΡΙΒΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ 1968
Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1980
C. WOODS 1998