Ποιοι είμαστε
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία (ΕΦΕ)
Διεύθυνση: Ακαδημίας 57, 10679 Αθήνα
e-mail: hps@hps.gr

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο
Προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στον παρόντα ιστότοπο συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται κατά τρόπο ασφαλή από την ΕΦΕ. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλληλογραφία της ΕΦΕ με τα μέλη της Εταιρείας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας
Με κανέναν άλλον. Η ΕΦΕ δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους.

Τι δικαιώματα έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα
Μπορείτε να διαγραφείτε, όποτε το θελήσετε. Στείλτε ένα μήνυμα στην ΕΦΕ στο hps@hps.gr και τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Η συναίνεσή σας
Με την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων στον ιστότοπο και την επιλογή του πλήκτρου ΥΠΟΒΟΛΗ, ουσιαστικά δηλώνετε ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους.